torsdag 6. august 2020

Den hele og fulle sannhet

Det er rart med det, men som jeg har påpekt på idea.prixnix.com, så blir verb gjerne adjektiver. Tenk bare på uttrykket i overskriften til denne bloggposten som er hele og fulle. Det å "hele og fylle" er selvsagt utgangspunktet. Og, så er det som om dette mystiske vesenet snur på seg, og i stedet for å la det bli "helt og fylt", når en virkelig gjør det til noe, så ble det "fullt og helt", ikke sant. Og, når en tenker på det, så må jo dette utgangspunktet stå i en relasjon til et substantiv. Hva en "helt" er, vet vi jo. Og, vi har en del substantiver som begynner med forstavelsen "fu". Som "fugl", ikke minst. Men rota er vel "fy", tenker jeg. Et "fy". Det er rart med det.

.·: :·.

Min tur

Igjen, så går jeg meg en tur,
fordi jeg er så veldig lur.
Jeg kjører ikke buss, og slikt,
på ingen måte turen plikt.

Og, hva jeg får er skrål fra barn
og mann som vil å være garn.
Og hva jeg får er smil fra ei
som vet hva er å ta på vei!

.·: :·.

onsdag 5. august 2020

Klasse

Klasse er jo ikke noe man eksponeres for, og blir ett med, på et blunk. Dette "klasse" å være er gjerne noe en blir oppdratt til. Og hva "klasse" er, vil man se, er ikke håndgrep. Hvordan man skal holde kniv og gaffel, for eksempel. Men man lærer seg til hva følelse betyr. Det å distansere seg fra det lave og simple, som bare fråtser. "Hva er det med det," tenker man om håndgrep, og man går jo ikke rundt og husker hva alle verdens svar på alle verdens spørsmål er. Man gjenkjenner, og tenker "det gjør seg".

Det å ha et visst lag med barn er klasse. Det å være på lag med barn er noe helt annet, og faktisk ren idioti. Ikke sant.

.·: :·.

Hva blir det til

Vet dere, at hva som må gjøres, er å føre tilfellene fram, for Retten. For de knustes vedkommende er vel alle tilfeller dokumenterte, tenker jeg. Så dum er Satan. Men, tenker jeg, de hypnotisertes fall er ikke dokumenterte. Og, dette må skje. Og, det krever hold. Særskilt hold. Jeg tenker meg at Satan er grusom, og om et enslig individ står opp, så vil individet bli meiet ned. Der kreves hold, og avliving, om nødvendig. Vitenskapen må vise sitt sanne jeg. Om ikke, er Norge historie, og vi vil alle, rundt omkring, bli provinser av eiendommelighet. Skjønner man. Norge. Jeg er ikke så opptatt av det. Hva humanistiske vitenskaper blir til. Jeg har opplevd litt. Men om Norge, altså Staten Norge, med haugen til Grieg, Svinesund, Mjøsa ved Elverum, Dovrefjell, og Svartisen skal bestå, må noe til. Det holder ikke å tenke på det som noe søtt. Fedrene tenker sitt. Om det fortsatt er liv i Forsvaret må dette være oppgaven. Å sørge for at Retten finner sted. Skjønner man. Krige litt her og krige litt der. Når fundamentet er pulverisert. Jeg er ikke så opptatt av det, hva teologi, psykologi, sosiologi, statsvitenskap og whatever blir til. Ser dere. Hvem er jeg.

.·: :·.

tirsdag 4. august 2020

Ryddig og greit

Nettopp denne morgen,
nettopp i den sorgen,
skrives dette dikt,

sittende i stolen,
blikket på fiolen.
En blir glad av slikt.

Ære være
seg erklære.

Kroppen er i gjenge, nå.
Smertelindring lot Gud få,

endelikt,
spesifikt.

Kroppen må en løsning ha
for at den skal ha det bra,

problematisk,
sånn empatisk,

hvorved å bli kvitt
er å gå i hvitt.

Takk, Gud!

–  Ditt bud.

.·: :·.

mandag 3. august 2020

Når det ikke er noe morsomt

Det regner, nå, det kan jeg se, så jeg må om unnskyldning be. For, jeg blir våt i håret, nå, og det er jo en sveis, å få. Jeg tenker da at jeg modell vil være, at det gjør seg vel om jeg en vekst tilkjennegir. Så får vi se hvordan det blir.

Og, vet dere, at bussen er vidunderlig og veldig kjær. Det bare er å gå ombord, så får jeg kjøre tur på jord. Den bussen er jo veldig slik at den er sånn på type rik. Og den blir veldig snål når jeg får sitte der og type meg.

Det er litt rart, imidlertid, at der er ikke snakk om flid. Vi bare er og gjør det klart hva som er skikkelse erfart. Der liksom ikke er en mor som peker på hvor en er stor. Og da kan dette med modell få være Knut og Pål og Kjell.

.·: :·.

Veien tilbake

Vi vet at det å være trådstyrt er et ord. Kanskje er ordet fra teateret, ved disse dukkene, eller figuraktige utskjæringene, man styrte armer og bein på ved tråder ovenfra, over kassen som dukkespillet foregikk i. For min generasjon hærfolk er imidlertid referansen et trådstyrt panservernvåpen vi hadde, kalt TOW (ettersom jeg husker var det tube-launched optimally-tracked wire-guided missile). Rekkevidden var på noen få tusen meter, mener jeg, og tenk dere den distansen med to tynne tråder bak missilet. Uansett er det å være trådstyrt ikke greit. Det har med oppgivelse av selvstendighet, å gjøre.

I lys den mishandling jeg i 23-24 år har vært utsatt for, og i lys av de ødeleggelser jeg ser, der jeg bor, tenker jeg at der er mennesker som i våre dager er så degenererte at de, for eksempel, ikke klarer å tenne ild. Vi har ord, fra gammelt av, på hva denne utgaven av homo sapiens har gjort, slik som:
  • la seg styre
  • forlate anstendigheten
  • gå til hundene
  • komme til kort
  • miste gnisten
  • miste glansen
  • bli enkel
  • la lyset gå
og vi har ord for det mer partikulære, som med tiden ble til noe annet, ved at det ble til at det hadde med følelser, å gjøre, som
  • miste hemningene
  • miste kontrollen

Jeg tenker meg at hva slike individer kan gjøre er så ondskapsfullt at det er vanskelig, for et sivilisert menneske, å fatte det. Og spørsmålet er om slike individer kan finne tilbake til livet.

"Alt er mulig for Gud," heter det fra gammelt av. Helt sikkert er det, at uten Gud er det ikke mulig for disse individene å ta livet tilbake. Og det har ikke med håndgrep, å gjøre. Det har ikke med besvergelser, å gjøre, og det har ikke med læring, å gjøre. Det har med anger og syndsforlatelse, å gjøre. Og dette kan være vanskelig, for prester, men hva som for prester, som for alle andre, gjelder, er at det ikke er vedkommende som gir syndsforlatelse. Det er Herren Jesus Kristus som gir syndsforlatelse.

.·: :·.

Det negative

Man skulle aldri vært her,
og aldri gjort det kjør.
Man skulle gjort hva godt er,
og sett til å bli før.

Man skulle testet Kongen.
Man skulle vært ved Gud.
Men valgte, ved gong-gongen,
å lage kirkas skrud.

Så er det dette ille;
det negative bli.
I stedet for å ville
ble føringen et vi.

.·: :·.

Ikke alle får til

Hva alle vekster trenger,
er grobunn, kort fortalt.
Den vekst, som fram seg sprenger,
må trives, overalt.

Men noen vekster nyter.
Den brennesle er fæl.
Og noe bare tyter.
Det ugress har ei tæl.

Så, man er ei det samme,
om enn alt vekst, for blikk.
For noe er til skamme,
som vekstomtalen fikk.

Misunnelse er ordet
en gjerne tar i munn.
Å være helt på jordet
er ei å være funn.

.·: :·.

søndag 2. august 2020

Givende - i denne stund

Jeg sitter på en restaurant
og hører masse stemmer.
Og i den stunden mer kurant
er maten som den gjemmer.

For, ved den blir jeg jo servert,
og det er mye bedre
enn det å være derivert
og ikke kunne hedre.

Jeg tenker kvinnen, der et sted,
er glad for dette faktum.
For, det å diskutere med
en mann gjør en med trutmunn.

.·: :·.