mandag 19. august 2019

Veien videre

Hva det komne vil bli til ei ennå er klart.
Ennå er det for nytt, og for utgjort, og rart.
Det vil vokse seg til, hva som framtiden blir,
fra den kime som syn og erkjennelse gir.

Det er noe en hater. En er vaksinert
for all framtid mot noe som ble aktivert.
Det er noe en elsker, og som en vil ha,
og som Trondheim og Bergen på kornet vil ta.

Der er noe en liker, og synes vel om,
som er vår kulturs tanke, og mening, og dom.
Og, i kirke, og hus, og i høyskolesal
vil det snakkes, og formes, vår framtids befal.

.·: :·.

tirsdag 13. august 2019

DAB

Vi snakker jo om det å "dabbe" omkring på Norsk, men ordet dab er egentlig Engelsk, og betyr "slå lett eller bløtt; daske; puffe; dynke, væte; stryke lett over; lett slag, klapp; pikking; skvett, stenk; våt klut eller fille. Og også; kløpper, mester". Der er også en fisk som på Engelsk kalles dab, nemlig den vi på Norsk og Dansk kaller ising. Jeg tror denne fisken, kalt dab på Engelsk, på Norsk og på Dansk har fått navnet ising fordi "årene fryser til is".

Og vi har altså hatt en type energi som kalles DAB, og som radio i Norge har vært kringkastet ved, en stund, og jeg tror at når en får lagt inn sånne chips i kroppen, så er det en tilsvarende energi som gjør at en til og fra denne chipsen kan sende og motta signaler. Jeg tenker meg at denne energien er ulik den energi som tradisjonell strøm er. Elektrisitet er grei å forholde seg til. Der er en pluss og en minus, og der er jording, eventuelt. Hva som er med denne DAB energien, mener jeg, er at der er to sider, og at den ene siden av den andre får beskjed, så å si, slik at en kan snakke om de to sidene som makt og måte.

Jeg tror ordet dab kan avledes av Latin som "diem ăbactus (eller ăbacus) bāca (bācca)". Ordet abdīcātio betyr "tragedie".

Hva jeg mener om strøm, er at elektroner ikke kan flyte fritt, uten å ha noe å holde seg til, altså jord. Der må etter mitt skjønn være en magnetisme i bildet. Om en elektrisk ledning er jordet, så vil strømmen, ved en kortslutning, øyeblikkelig avledes og gå til jord, og jord, i denne forstand, er faktisk jorden. En elektrisk ledning som ikke er jordet vil også utlade, det vil si, gå til jorden, men avstanden til jorden er lenger, slik at der først vil være et støt. Så enkelt tenker jeg meg at det er. En sånn type DAB energi må også være relatert til jord, tenker jeg meg. Slik, at om en tok i metall som gikk til jord mens en ble utsatt for denne type stråling, så ville energien kortsluttes. I det fall er det vel bare å skifte sikring i det apparatet som gir energien. Og, det er ikke så lett å finne noe som er jordet inne, i våre dager. Komfyren var i sin tid jordet, og det går også i dag en jordet ledning inn til den. Men nå har den plater på utsiden, og døra til komfyren er på min komfyr av glass. Sikringsskapet pleide å være jordet. Hvordan det er er dag, vet jeg ikke.

Hva jeg tenker, og ber Vår Herre om, er at jorden stopper opp med å gi spenning til denne energien som får blodet i årene til å fryse til is.

.·: :·.

Dirigering

Ingen skal kunne dirigeres. I Nürnberg-prosessene etter den Andre Verdenskrig, altså i rettsoppgjøret, ble det slått klart fast. Og sivil ulydighet var utstrakt under den Annen Verdenskrig. Ei heller skal den miste sin anseelse som ikke gjør sin plikt. Presten Knutsen ble fradømt sin stilling. Men han beholdt sin myndighet som prest i den Norske Kirke. Han forble, altså, å være embetsmann. Og, i Forsvaret er det sånn, at en befalingsmann ikke kan degraderes. Han kan heller ikke frataes sin rang, for menig å bli. En befalingsmann kan bare miste sin rang ved en rettslig avgjørelse, altså ved dom. Ei heller ved dom kan han degraderes. Og, i Stortinget er det sånn at en hver kan hevde og foreslå hva det skal være fra Stortingets talerstol, uten at vedkommende kan påtales. Hva en mann er, og hvordan han vedkommer seg til ting, er for Staten uvedkommende. En borger borger. Og ingen kan tvinges til å være snille.

.·: :·.

lørdag 10. august 2019

Noe å holde seg til

Har man taket på vinden så er man i båt,
eller man spiller fløyte og lager en låt.
Den der vind å behandle går slett ikke an,
det å ta den på kornet hva ikke man kan.

Når man steller med kristen som er blitt sånn gal
må man prøve å være litt sånn genial.
Man må gi sånn der omsorg som nesten er likt
med et hjerte å ha som er fremmed for plikt.

.·: :·.

Dødsstraff

Det er utålelig hva som kan påføres av smerte ved disse chipsene som kan settes inn i kroppen. Og, det er jo umulig komme unna, som fange, eller som hypnotisert. Mennesker som påfører andre individer sånn smerte er så onde, og så fullstendig fortapte, at dødsstraff er eneste botemiddel. Vi snakker om mennesker som identifiserer seg med dyr, og som nyter synet av lidelse. Vi snakker om "retarded", altså tilbakestående i betydning tilbakegjorte, til de grader at disse ikke evner å sanse hva som er løst, men krever struktur som er låst, og som, i kraft av den funksjonsdyktighet et menneske har, som legeme, er i stand til å ødelegge kulturer. Et kryp, som går langs bakken, vil jo ikke oppleve at noe er i endring. Og, et giftkryp vil eliminere hva det ikke kan kontrollere, som plassert i sinnet. Dødsstraff vil ha to funksjoner. En er den at samfunnet blir kvitt en kime til vondt. Den andre er å se til at angjeldende individ ikke havner i den situasjon av individet fatter hva det har gjort. Eksekusjon bør etter mitt skjønn skje ved skyting, som jeg anser for å være mest humant.

.·: :·.

fredag 9. august 2019

Da går det bra

Er det ille, hva du i dag får,
var det verre, må vite, i går.
Og, i morgen er atter en dag.
Og, da har du med dagen et lag.

Hva som gjelder er skue å ha
ikke kikkert ditt intellekt ga.
Om du samler deg, som var du blod
i fra hjerte, din lagnad er god.

.·: :·.

Noe om bukseseler

Er din bukse på skuldrene så
at de henger de skuldrene på
er det kanskje fordi du vil gi
dine skuldre å være deri.

Og, i buksene beina er i.
Og, får beina de skuldre å bli,
og, du har dem på nakken der ved,
så er beltet om livet et sted.

.·: :·.