lørdag 13. august 2022

Før du kasseres

I sinnet mitt du lager dump.
For, du er som en sukkerklump.
En kjærlighet på pinne stor
som nå i tankeflommen bor.

Du er som sirup er til klubb,
som kake er på skogens stubb,
for du er søt som sukkerspinn
ved røde roser i ditt kinn.

.·: :·.

mandag 25. juli 2022

Til Annabeth

Gud går god for mann og kvinne.
Lekamen er til å vinne
i det høge som her nede
gjenstand er for sorg og glede.

Annabeth, du minner verda
om det løfte, der på ferda.
Her gjeld det si sjel å ville,
om enn her kan vere ille!

.·: :·.

søndag 24. juli 2022

Syndsbekjennelsen min er postet påny

Jeg har påny postet syndsbekjennelsen min, denne gang på y3.trixnix.com ("Kunsten å bli til").

.·: :·.

lørdag 23. juli 2022

Til Johanne

Gud nådig, vore, får
ein merksemd, der ein går,
då takksemd er eit skilt
for mismot, vondt og vilt.

Johanne, du gjer så
at ein vil kome på
å sjå med auge kvitt
på kva som vert om litt.

.·: :·.

Til Faith

Om trua verte øydelagt
så vert ein liten og forsagt.
Og trua er som hjarteblod.
Den krevjast, skal ein vere god.

Du Faith, du veit å verje tru.
Den tru er mynde, det veit du,
som mål og meining verkande,
og lekamen det merkande.

.·: :·.

torsdag 21. juli 2022

Til Sissel

Ein treng vel ikkje vite alt.
Ein treng vel ikkje sjå alt galt,
då det ein ikkje fekk å sjå
vart ein vel aldri ille hjå.

Du Sissel veit å verje blikk
frå trussel og frå sure stikk.
Det sette bør ein og sjå an.
Det gjeld for kvinne, gjeld for mann.

.·: :·.

tirsdag 19. juli 2022

Til Annette

Nåden held eit samfunn saman.
Nåden gjer til fryd og gaman.
Uten nåden var der trøyte
og i hugen berre bløyte.

Du, Anette, veit å temje
for å få til fred og semje.
Helliganden skal vel råde.
Kjærleiken er oftast nåde.

.·: :·.

fredag 15. juli 2022

Rovdriften

Jesus insisterte heller ikke på seg selv. Tvert i mot, da de hyllet ham i Jerusalem og ville gjøre ham til konge gikk han til korset.

I Moseloven går det klart fram at rovdriften er hva Gud vil til livs. Der er bestemmelser om hvilke fisker, fugler og dyr en kan tilegne seg som føde, og hva gjelder dyr en kan spise er der angitt hva ved rovdyr det er som gjør dem uspiselige. Der er også regler for renselse, underforstått at det å bli skitten er en uting. Det å bli skitten, i moralsk forstand, er ødeleggende for den sjelelige sunnhet. En har å holde seg ren og pen og snill og grei, eller hellig, som det heter i Moseloven, slik Gud er hellig. Rovdriften ødelegger mennesker.

Skapelsesberetningen er det første en får å lese i Bibelen. Den kom lenge før Moseloven. Adam og Eva oppsto litt over 4000 år før Kristus, og Moseloven ble vel nedfelt rundt 1350 år før Kristus. Adam og Eva oppsto ved at målet kom til verden. Og ved at Ordet kom til verden endret menneske sinn. Tanken endret seg ved de begreper og den vilje som Ordet i sinnet ga. Mennesket som sådant oppsto. Edens hage var sinnet. I Edens hage var to trær, som Adam og Eva ikke fikk spise fruktene av, og det var Livets Tre og Treet til Kunnskap om Godt Og Vondt. Det andre treet av disse, altså Treet til Kunnskap om Godt Og Vondt, var kunnskapen. Det første treet, altså Livets Tre, var viljen. Kunnskapen kaller vi i dag kunnskap og verdier. Viljen kaller vi i dag emosjoner og motiver. Både kunnskap og vilje er sånn at vi kan skille det å gjøre seg gjeldende ifra det å bare gjøre gjeldende som forslag og meningsytring. Og det er ved å gjøre seg gjeldende som vilje rovdriften oppstår. Man insisterer da på seg selv.

Må verden komme i orden, igjen. Denne rovdriften er livsfiendtlig.

.·: :·.

onsdag 13. juli 2022

Det har lenge vært nok

Om man ikke skjønner hvor stor jeg er så er man fortapt. Da er man ganske enkelt en "ting" Gud nytter for å provosere meg. Og jeg er gått lei av dette. Jeg har vært torturert siden 1997. Må Gud finne en løsning på problemet.

.·: :·.

Til Gabriella

Å vere Guds er mot å ha,
i spørsmål kunne standpunkt ta,
og styrke nesten på kvar veg
han går på kor han aktar seg.

Du Gabriella aktar deg
for alt som verkeleg sett preg
då det er synd og ei av Gud.
Og du er verkeleg Guds skrud.

.·: :·.