onsdag 18. september 2019

Meg og Jesus Kristus

Da jeg høsten 1997, må det ha vært, knelte foran den stengte døra til Ulven kirke i Oslo, og ba Gud om hjelp til å imøtegå ondskapen i samfunnet, tenkte jeg ikke at jeg ville sette meg i sofaen og se på fjernsyn, akkurat. Og jeg opplevde umiddelbar lindring, ved at jeg fikk et forhold til det som spesielt kjennetegner schizofreni, nemlig det å lage av motsetninger, og identifisering, og kunne gjøre et nummer av det. Videre kjøpte jeg Bibelen ikke lenge etter, hva jeg gjorde etter et opphold på Gaustad sykehus, og Bibelen åpnet seg for meg. Alt stemte, alt var fantastisk, og der var bøttevis med lærdom. Da, og senere, har jeg strevd. Da, og senere, har jeg innimellom hatt hodepine, for eksempel, som jeg ikke unner min drapsmann å ha. Bare denne spissen av Djevelen. Jeg har imidlertid vokst og utviklet meg som et skapende vesen, og hva jeg har fått til, Gud gitt, selvsagt, har gitt voldsom styrke. Jeg prøvde å skrive et par dikt i 1991, i Bergen. Men det var først i 1998, mener jeg, at jeg fikk inskytelse til å bli en dikter. Jeg satt i bilen på vei opp fra St. Hans haugen opp mot Sinsenkrysset og hørte på noe de serverte i radio, og jeg tenkte, at dette kunne jeg gjøre bedre. Og det tok tid. Og oftest, i starten, ante jeg ikke hva jeg skulle skrive om, så det ble ikke så mye skriving. Men det gikk seg til. Og, etter ti år satt det. Gud gitt. Visdom var mer en utvikling av områder, eller felt, å gi tilkjenne i. Og de første tonene jeg skrev, skrev jeg i 2003, og jeg la låtskriving på hylla etter det, for jeg erkjente jeg aldri ville få til å spille et instrument, men tok komponering fram igjen, for alvor, i 2015 eller 2016, da jeg ble kjent med at der var noteskrivingsprogrammer som gjenga lyd. Og, det ble bra, Gud gitt. Jeg har hatt mange skremmende møter med politifolk, og jeg har hatt mange skremmende møter med psykiatrien. Men, Gud gitt, har jeg vært en ener, og så tydelig, at jeg alltid har forholdt meg til hva jeg har blitt utsatt for. Og, jeg har iverksatt tiltak. Saken er, at Gud alltid har hegnet om meg. Og da jeg, i 2004, mener jeg det må ha vært, følte at jeg ovenfra, i Ånden, som en kraft i fra oven, ble erobret, gjorde jeg ikke motstand, men knelte, med hodet mot gulvet, og lot det skje. Og jeg vet ingen ting. Alt er meg servert, hva enn det gjelder i møter med folk, eller i fra informasjonssteder. Men jeg har en aning som jeg er trygg på. Og nå er jeg ett med hva som Kristus er. Jeg kan jo ikke være ett med individet Jesus Kristus, for Jesus Kristus var Jøde, og han fikk ingen barn. Men jeg er ett med dette som Jesus Kristus legemliggjorde, før han på korset forsvant, og som Abraham var i kraft av. Jeg er Menneskesønnen. Jeg er så ved kulturen å være, altså Norsk kultur, da min kjødelige far aldri fikk fullendt skapingen av meg, og ved å være en globetrotter. Som Menneskesønnen er Gud min Far. Er jeg Piken, imidlertid, og det er jeg jo, for, det var jeg som skapte henne, så har Gud fire ansikter, så å si. Jeg er hustru, søster, datter, og motsatt, liksom. Knegg.

.·: :·.

tirsdag 17. september 2019

Dette fenomenet kalt Satan - og meg

Satan er ute av stand til å skape. Når man i NRK lager et program om hvordan man lager "hits" viser man med all mulig tydelighet at man er fullstendig evneveik, og at man vil kontrollere, ved å ha eie i en ressurs. Meg. Satan vil eliminere, sabotere, og ødelegge, for å avlive. Og i det er intet livgivende. Hva gjelder diktene mine, og visdom jeg har tilkjennegitt, kan Satan, sånn som det er, endre dikt jeg har postet, slette dikt jeg har postet, og poste i mitt navn. Satan kan også endre på hva det skal være på datamaskinen min. Satan har gjort alt dette, i enkelte tilfeller jeg er blitt oppmerksom på. Slik, at om jeg skal kunne taes til inntekt, for noe, krediteres for noe, eller kritiseres for noe, må jeg rent faktisk spørres om jeg er den som har laget det, hva det enn er, og om jeg står for det. Jeg må altså lese igjennom, det, eller høre det. Og hva gjelder det jeg har skapt, tillater jeg ingen å ta æren for det, andre enn meg selv, som av Gud. Hva Fa'en. Og, altså, diktene. Når jeg lager samlinger, av dikt, har samlingene en bestemt mengde dikt, som jeg skriver hva er. Et dikt kan da ikke slettes, uten at det helt tydelig er en ruinering. Om jeg har kontroll på samlingene, kan en samling ikke slettes, uten at det helt tydelig er en ruinering. Og, det å lage en samling tar tid. Og, mange har fulgt meg. Slik, at om en samling blir borte, fra internett, vil mange reagere. Trixnix muren er fundamentet. Alt annet bygger på den muren, og om noe der endres, vil jeg, ved Guds forsorg, en gang bli oppmerksom på det. Det er likevel ikke sannsynlig at så skjer. Nå er vi kommet dit hen, tror jeg, at jeg inntil videre ikke vil poste mer på internett, og da tenker jeg på Blogger og på Google Sites. Jeg vil lytte til musikken min, pynte på nettsidene, om jeg finner det for godt, skrive teite ting på Facebook, prøve å finne ut om det har noe for seg å poste på Twitter, og flørte med kassadamen på COOP butikken. Skogsområdene på Kattem er ferdige, og renovert i flerfoldige omganger, og nå er det nok. Denne Satan, som dere elsker fram, må avlives. Jeg har fått mer en nok, av uvesenet, og alle bør vite, at om det ikke var for Kristi særlige ivaretagelse, ville jeg vært død for lenge siden. Når man vet det, og likevel elsker fram Satan, er man ikke klok. Jeg er klok. Og jeg tenker at jeg kanskje vil lage samlinger av diktene på Blogg Prixnix, av diktene til de Engelske ungene, av Tyske dikt, kanskje, og av Svenske dikt, kanskje, uten at det blir å gi noe nytt. For, hva Fa'en, jeg kan ikke sitte her å drikke whiskey. Og, det er gått tjueto år. Og, dere imponerer ikke. Og, det kan ikke bli verre.

.·: :·.

Olje

Jeg vet ikke hva mineral er. Men jeg har skjønt at geologer har både bergarter og olje som interesse, og at der er en sammenheng mellom stein og olje, ikke bare ved at olje finnes i berg. Korriger meg, om jeg tar feil. Og jeg har skjønt at kjemikere mener alt i verden er kjemi, og at fysikere mener at alt i verden er fysikk. Kanskje geologer mener alt i verden er geologi. Botanikere, tror jeg, er i så måte litt snåle, for om alt i verden er botanikk, så må jo alle døde ting være bygd opp av døde celler, og hva i all verden er det. Vel. Hva jeg mener, er at elektrisk strøm ikke har vært på jorden så lenge. Ei heller telefonen, som den var i gamle dager, med en svakt strømførende ledning. Og slett ikke lenge, den energien som jeg mener at sånn DAB er. Og, videre, jeg mener at om en sender sånn strøm ut i intet, vil den bare opphøre. Elektronene, som strømmen er, trenger en referanse i form at et hold som de kan danse til. En ledning, eller et felt, vil nok kunne nå et stykke fra slikt hold. Jeg tenker, for eksempel, at der kanskje ikke er så mye jord i en moderne leilighet, men at ledningen fra sikringsskapet likevel gir strøm. Og, at isoleringen av ledningen har betydning for hvor langt strømmen rekker. Hva i jorden det er som lager dette holdet vet jeg ikke hva er, sånn vitenskapelig, men det må jo være en magnetisme det er snakk om, ikke minst fordi strømmen går om der faktisk er kontakt med jord. Så, det må være molekyler, i jorden, som lager holdet. Og i stein er der molekyler om der er metaller i stein, selv om metallet ikke er utvunnet, vel. Og, når jeg tenker meg om, så er vel leire helt død. Så, jeg må grave opp igjen det jeg ville skulle være en jordingsledning i hagen min. Og, dagens stein er nok mye lysere enn hva stein en gang var. Der er mindre metall, i stein, tenker jeg. Og, kanskje, tenker jeg, er det dette metallet i stein som ligger til grunn for oljeforekomstene. Om så er, og dette er jo bare noe jeg tenker meg, så er det faktisk oljen som lager det hold som strømmen trenger. Rent faktisk trenger ikke elektroner langt inn i jord. Men man snakker om sånn jordmagnetisme, og jeg tenker meg at denne magnetismen skyldes oljen, som preger jorden. Når der er rovdrift på denne oljen vil selvsagt jorden ikke kunne erstatte det som taes ut. Der vil fortsatt være masse olje i jorden, men den er ikke utvinnbar, og den er kanskje ikke egnet til å gi magnetisme på samme måte som den oljen som er utvinnbar gjør. Likevel mener jeg at vi ikke skal slutte med å utvinne olje. I verdenssammenheng har Norsk oljeproduksjon ikke vært veldig stor, tross all rikdom, og jeg mener byggingen av oljeraffineriet på Mongstad, rett nord for Bergen, var en genistrek. Vi må, imidlertid, vite hva vi gjør, om hva jeg tenker er rett. Og, vi må søke å finne på nye energikilder.

Jeg tenker meg at også mennesker lager den magnetisme strøm beror på. Ikke individer, men folk sammen, på et sted. Når en ved hånden kortslutter er stikkontakt, og får støt, vil jo sikringen gå. Denne energien må være positiv.

.·: :·.

søndag 15. september 2019

Det å ledes av gjøk

Det å ledes av gjøk
er jo slett ingen spøk.
For, man kommer da til
at den gjør som den vil.
Og, hva man har å bli,
når en er viljen i,
er et engstelig krek
som er dum som et nek!

.·: :·.

fredag 13. september 2019

Verre kan det ikke bli

Gjør en gutter av menn
vil en lide, om senn.
For, det er ikke fritt
for at gutten om litt
blir en vaskekte mann
og som myndighet sann.
Og, all skaping er slutt
når en mann er blitt gutt.

.·: :·.

tirsdag 10. september 2019

Veien å gå

Hold naturen ren!
Dette ordet, av de gamle,
kongeriket Norge samle.
Hold naturen ren!
Hold kulturen pen!
Hold, i Ånden, en
for å være av det rare!

.·: :·.

lørdag 7. september 2019

Verre kan det ikke bli

Man planter, altså, ting i leiligheten min, som hår, blod og fettflekker. Det er sånn at en nesten ikke kan tro det. Men mennesket er opplagt så avskyelig, blitt, at det ikke kjenner noen grenser. Til Helvete hen!

.·: :·.

Det å bli ført

I dag, kjære soknebarn, da jeg vasket litt på gulvet i den forferdelig, men dog så hyggelige leiligheten min, kom jeg til å tenke på, at det var jeg nok ikke alene om å gjøre. Altså, ikke i leiligheten min. Det må dere begripe. Men, mener jeg, i det hele tatt. Og er det sånn, spurte jeg meg selv, at Vår Herre vil at vi i dag, nettopp på denne lørdag, skal rengjøre hjemmene våre? Siden mange nok gjør, det tenker jeg, for jeg er vel ikke alene om å gjøre det? Det heter jo i Johannes 3:8, at «Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født i Ånden.» Og, et vindpust er vel ikke alene, tenker jeg. Og vinden vingler jo ikke. Om det var sånn, tenkte jeg, så kunne jo Kongen stå opp hver dag og på radio eller i fjernsyn fortelle alle sammen hva de hadde å gjøre. Og, når Kongen sa det, kunne en være ulydig, og det kunne blitt riktig festlig, tenkte jeg. Men, sånn er det ikke. Det tar tid å rengjøre en leilighet, og vi kan jo ikke bli ferdige samtidig alle sammen. Og, om noen i morgen spør meg om hva jeg gjorde i dag, vil jeg nok si at jeg skrev denne prekenen, og ikke at jeg rengjorde leiligheten. Bildet Jesus laget av vinden er veldig morsomt. Men det blir ikke morsomt om en gjør lik, av det, og dissekerer det. Bildet er morsomt, for en føler seg jo myndig, i kraft av Gud, der en hvirvler rundt, og tar seg fram. Men, om enn man har en formening om vei og retning, så er det ikke som å bygge med mursteiner. Der er, forresten, et annet bilde av vind i Bibelen, som er dette, i Andre Peters brev 2:17, nemlig «De er vannløse brønner, skyer som drives av sted av stormvind. Mørkets natt er rede for dem.» Peter skrev om de troløse, de som herjer, som drevet med av skamløshet og begjær, og som der intet er ved. Nettopp de er det vel som vil at Kongen skal stå opp hver morgen og kringkaste hva en skal gjøre. Vi andre, kjære soknebarn, får heller fryde oss, som tatt av vinden.

.·: :·.

fredag 6. september 2019

Dumskap

Den som er med på å sabotere meg, eliminere meg, og ødelegge meg, og som ved det faktisk vil drepe meg, og som klager på at jeg ikke er som jeg skal være, er selvsagt ren Satan. En trenger ikke være prest for å vite det. Om et menneske i dine øyne ikke er som det skal være, skal du være forsiktig med å dømme. For, om du dømmer, viser du at du er selvbestaltet. Du dømmer ikke handling, ei heller atferd, men konstitusjon. Da vil du selv bli dømt, som idiot, som full av deg selv, som insensitiv og trådstyrt, uten evne til å sette deg inn i annens situasjon, og godt folk vil selvsagt ikke ha noe som helst med deg å gjøre.

Om et menneske i ditt blikk ikke er godt, bør du jo ikke ha noe som helst med det menneske å gjøre, for ikke å bli innblandet i djevelskapen, og du bør finne deg for god til å være dette mennesket sin likemann.

Det å torturere et menneske for å få et menneske som man ønsker, er selvsagt ren djevelskap. Man trenger ikke være jurist for å vite at så å gjøre er galt. Det i kraft av Kongen å torturere en borger for å få vedkommende snill er selvsagt ren djevelskap. Man trenger ikke være jurist for å vite at det er strengt forbudt.

Om man er, sånn, at man ikke kan la være å ta seg til rette overfor andre mennesker ved ikke å respektere grenser, og ved å utøve vold for å få å få det snilt, det som er rundt en av miljø og påvirkning, så er man selvsagt ren psykopat. Man trenger ikke være psykolog for å vite at så er. Psykopater er djevler.

Og i Psykiatrien satte man seg en gang det mål å skulle få til å behandle psykopater, og få dem friske. På samme måte bestemte Stortinget, en gang, at kriminelle, hva enn de har gjort, har sonet straffen ferdig når den er unnagjort. Og Jesus Kristus er sånn, at om en angrer sin synd, og går til rette med seg selv, og omvender seg, så er Gud nådig, og tilgir. Hva Gud ikke tilgir, er spott av den Hellige Ånd, hva som på Engelsk forbindes med blasfemi. Det er å leke med den som viser kjærlighet, og ved det tilkjennegi at der i kjærligheten ikke er noen kraft. Og, det er å håne kristne symboler og kjennetegn, for der ved å tilkjennegi at tro på Kristus er svakhet.

.·: :·.

Til de unge voksne

Tenk å være noen og tjue år og skulle går til Helvete ... Hva Fa'en. Som om man ikke vet noen ting. Som om man ikke har lest bøker. Har man ikke noe bedre i fore, enn å gå til Helvete?

.·: :·.