torsdag 27. februar 2020

International to be

The woman, as such, is of course not international. The police is, of course, not international. The Church will not work if international (in Norwegian; "gjør seg ikke"). And when industry and store is international, the enterprises ("foretag") and companies ("bedrifter") are not really so. They are part of the economy. The economy is international. In the economy one competes, and one make agreements and deals. And to make economy the model for social interaction is a dead end, since economy has no scope, and since major actors have power over minor. Nations are not actors in the economy. Nations make laws and regulations to make it possible for entities from the nation to succeed in the economy, and when doing so, they make agreements with other nations. Nations are themselves not entities in the economy. The wealth of a nation is not the capital. The wealth of the nation is ability. And since peoples, as nations, do not hate each other, they are friends.

.·: :·.

tirsdag 25. februar 2020

Som Fanden leser Bibelen

Kjære sognebarn. I dag tenker jeg igjen på dette uttrykket, «som Fanden leser Bibelen.» Vi har jo, i Norge, og også i andre kristne kulturer, en viss romantiserende tilnærming til dette fenomenet kalt Fanden. Lovverk har vært sånn at kriminelle er blitt dømte og satt i fengsel, ved politiets forsorg, sånn at dette mennesket som ondt er og vondt gjør ikke har fått holde på, noe særlig, i det allmenne. Men, Djevelen er altså ikke til å spøke med. Utsettes et barn for en djevel vil ubotelig skade kunne bli gjort. Vi snakker om død. Hva motsatt er av liv. Annullering av kjærlighet. Maktesløs å gjøre. Livet på jord til ren smerte å gjøre. Får djevler makt over en blir en fratatt all myndighet, og enhver lyst.

Og denne Djevelen kan lese Bibelen, som en hver lesekyndig kan. Og Fanden leser Bibelen på sin måte, ikke som forstandige mennesker har ulike perspektiver på bibelord, og får ulikt ut av skriftsteder, kan hende, men ved å finne smutthull til å gjøre vondt. For eksempel leser vi i Bibelen, i Matteusevangeliet 22:39, at Jesus evangeliserte hva som går for å være den Gyldne Regel, nemlig at du skal elske din neste som deg selv. Denne regel, eller dette bud, formuleres litt ulikt i fra kultur til annen, men i Tredje Mosebok 19:18 heter det: «Du skal ikke hevne deg, og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren.» Dette lot, altså, Moses nedfelle rundt 1350 år før Kristus. Og, Fanden leser Bibelen. Og, i Bibelen står det skrevet, også i Matteusevangeliet, nemlig 6:22, at Jesus sa at «Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst.» Og, i Johannesevangeliet 3:20-21 står det skrevet at Jesus formulerte at «... hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud.» Og, så resonnerer Fanden slik, at en skal være skamløs. For, om øyet er legemets lys, og det gjelder å komme til lyset, så har en intet å lære, om en ser som en vil. Og videre, resonnerer Fanden, om lyset er som sola, sånn at det er der ute, og en selv ikke er glad i å komme til dette lyset, så elsker en sin neste om en hindrer sin neste i å komme til lyset, også. Da elsker en, liksom, sin neste som seg selv.

«Som Fanden leser Bibelen,» sa våre fedre, og lot ordet være advarsel til barn. Hjertet er det altså som rår, og øyet er det som gir lys, og sånn som Fanden leser, blir det helt mørkt.

.·: :·.

søndag 23. februar 2020

Varig glede

Bildet er fra hva jeg kaller Hurraholtet, på Kattem, som jeg har renset, ryddet og ordnet for at det skal være et sted for barn.
En varig glede er å få
en gjerning gjort å tenke på,
med smil om munn, og tanker så
at Gud, som gir, i deg får rå.

En varig glede er en ved
du gjør til gjerde, på et sted.
En varig glede er et tau
du knytter, så det blir en sau.

En varig glede er å få
et smil, og det å håpe på.
Og når en tenker på den sak
er gleden varig, ryggen rak.

.·: :·.

To ætter - to seder

Der er ætter i verden, og ætter er to.
Der er kvinnen sitt hjem. Der er slangen sitt bo.
De er slett ikke like, de ætter som blir.
Den av slangen sin gift sin forbannelse frir.

Så, den kan bli litt sint som er slangen sin sed,
og som ikke er laget med tanke på fred.
Men det er jo Vår Herre som styrer og rår.
Og, tar avkommet avstand, som fare sed rår.

.·: :·.

Helt nødvendig er jeg

Helt nødvendig er lyset, som skinner og brer
seg, sånn at en alt ser, og sånn at en seg ter.
Helt nødvendig er smilet, som ligger på lur
sånn at løpet i faret blir denne dags tur.

Helt nødvendig er materialet i hus
som vil bygges av snekker og arkitekt dus.
Helt nødvendig er salt, for at en skal forstå
at det tvinger seg fram, hva en er tuftet på.

.·: :·.

fredag 21. februar 2020

Morsomt om språk

Faktisk er det litt morsomt å tenke på at Nazi-Tyskland jo oppsto akkurat på det tidspunkt at substantivet "Wagen", som er hankjønnsord, altså "der Wagen", og som er det samme som verbet "wagen", som ligner litt på "våge", men som er mer "tørre", og som er "vogn", på Norsk, som altså ble trukket, ble til "bil", som jo går for egen maskin. Er man med? Bilen, i sin begynnelse? Først T-Ford, så A-Ford, og de tidlige Mercedes Benz? Og, så kom Volkswagen? Folkevogn? Utsikter?

På Engelsk kjøpte de navnet, og tenkte om bilen som "wagon". Og det substantivet har jo med "wage", å gjøre.

Forøvrig er det sånn at verbet "compute" er eldgammelt. Man kan tenke seg. Og, da det ble til, tenker jeg, at man laget dette maskineriet kalt "computer", så hadde det betydning for hvordan de på Engelsk tenkte. Utrygghet. Og samtidig, en voldsom tro på spesialisten, som laget dette "bottom line".

.·: :·.

torsdag 20. februar 2020

Tøft er det ikke

I det siste har jeg nyttet et par votter jeg har etter min far, når jeg har holdt på i skogen. De ullvottene jeg tidligere har brukt har jeg måttet vaske, og så har de krympet. Disse brukte jeg med de vindvottene som var da jeg var inne til førstegangstjeneste, over. Likevel ble det av en eller annen grunn hull i vottene. Så, jeg fant ut at jeg måte bøte dem. Det har jeg gjort flere ganger før. Jeg har brukt de vottene på fjellet, i marka, og overalt, og de hadde en viss antikvarisk verdi, også, ikke bare affeksjonsverdi, for, de hadde skytefinger på begge hender. Sånn var det da far var inne til militærtjeneste. Jeg gikk til Heimdal for å kjøpe garn, for det hadde jeg ikke, og de hadde ikke grått garn, men jeg kjøpte rødt garn, for det har jeg brukt tidligere, og det er jo litt morsomt. Og, jeg koste meg litt, faktisk, da jeg bøtte det første hullet. Smertene i kroppen var ikke så ille, jeg hørte på min egen musikk fra spillelistene på SoundCloud, jeg drakk whiskey, og satt i sofaen og følte på hva jeg engang følte på, da jeg tidligere nyttet, og også bøtte vottene, hjemme, eller på fjellet. Jeg har altså hatt dem siden jeg var ungdom. Men Satan "intervenerte". Jeg er, altså, hypnotisert. Og, så til de grader at jeg må hive vottene. Huff. De var ett av mine morsomste minner etter min far. Og, du verden, hva for turer, og hva for opplevelser, de vottene og jeg har hatt sammen. Jeg har andre votter. Men, huff. Og, det er ikke tøft, ikke sant. Denne Satan vil liksom være så kald og instrumentell, og rå ved bestandighet å ha. Og, vesenet er falskt, feigt, og simpelt, og er like tøff som artilleristene er tøffe når de med langttrekkende kanoner sprer død og fordervelse i et nabolag. Spør meg om hva jeg mener. Jeg er brettiget til å mene, for jeg vet litt, og har erfart litt, og kan sette ord på ting. Ikke sant. Don Quijote. Hvem har lest romanen? Hva fikk man ut av den? At det å ha et vondt øye til vindmøller er teit?.·: :·.

søndag 16. februar 2020

Til godtfolk

Jeg er på det rene med det dilemma folk jeg omgåes har stått i, og som de har stått i overalt ellers, som har hatt kapasitet. I Straffeloven er der et klart skille mellom hva en som privatperson kan tillate seg og hva en i samråd med andre gjør. Begrepet er "sammenslutning", ettersom jeg husker. Og, da forholdene var som de var, ville en enighet være i strid med det bestående. Og, hva gjaldt meg, uansett hvor ille forholdene mine var, så er det til å diskutere om mulighetene er uttømte. I domsstolen spørres det ikke etter bevegelsesgrunner. Også, har det vært et spørsmål om hvordan Kongehuset stilte seg.

Dette faktum ble selve temaet for en særskilt innleggelse jeg hadde på Tiller Distriktspykiatriske Sykehus, på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske når den fant sted.

Det er sånn, at djevelen kan synes som finurlig å være, i sin tilrettelegging, og tillaging av feller og trusler. Jeg tenker, det er som å bli spunnet inn i et nett. Sammenlignet med Piken, dòg, er Satan intet tess. Og jeg spør; hvem er sammensluttet?

.·: :·.

lørdag 15. februar 2020

Til den kommende generasjon

Vet dere, barn og unge, at i dag er hodet mitt sånn, etter torturen i går kveld og i natt, at jeg ikke skjønner hvordan jeg skal kunne lage musikk eller formidle noe vist framover i det hele tatt. Men jeg tenker, jo. Og selv om jeg nå er kjørt, og utslitt, så kanskje jeg vil kunne ta meg igjen. Og jeg tenker litt konsekvenser, av hva som har skjedd. Det får jeg faktisk til. Og, jeg minnes hva en klok mann ved butikken sa til meg, forleden dag, om hurtigmat, og den mannen er virkelig klok, så når han forteller deg noe, så blir det til at en tenker, hva mente han med det ...

Og saken er vitenskap. Og utvikling.

Nå er det så at folk som har vært, og som ikke lenger er, eller som ikke lenger er seg selv, og som altså ikke kan kan være pådrivere eller fortellere, var av ymse slag. Noen var dumme fra barnsben av. Dessverre var der noen sånne, som hadde det vondt, og som så at de fikk myndighet i barneflokken ved å hevne seg på ett individ, eller ved å gjøre hærverk, og så dro det bare på seg, når de ble store. Og, så var der en mengde dårer og fjols, som tilpasset seg, og som ble virkelig ille når forventningene i samfunnet ble som de ble. Og, så var der de som egentlig var fine, men som av Djevelen ble forførte, og, så fikk de seg ikke til å gjøre oppgjør med seg selv, sånn at Djevelen fikk dem i sin makt, og så ble det til at de måtte gjøre verre ting, etter hvert, og det ene tar det andre med seg, og så ble de ille, de også. Men disse siste har gjerne vært noe og har gjerne formulert noe før de ble forførte som er fint og bra. Og, for eksempel, om de har vært vitenskapsmenn, har de kanskje skrevet artikler, avhandlinger og bøker.

Vi får se hvordan høyere utdanning ordner seg, etter hvert. Noen vitenskapsmenn har jo overlevd, og noen kvinner med høyere utdanning. Men det er sånn, med høyere utdanning, at det ikke holder med en lærer, eller en frøken, alene, som på barneskolen. En må få sånne impulser og sånne hint, fra ulike hold, sånn at hva en professor mener er bra å lese, for eksempel, er til å forholde seg til. Og hva denne kloke mannen fortalte meg, ved butikken, er at nesten all hurtigmat er bra mat, for, det som ikke er godt, selger ikke. Ikke sant. Og, i vitenskapelige verk gjengies det alltid bakerst hvem og hva kildene er.

Jeg har sett for meg at datateknologien langt på nær har nådd sin grense, og at hva vi i dag opplever av datateknologi, som datamaskiner og mobiltelefoner, ikke vil kunne bli utviklet så mye mer. Jeg har, imidlertid, en onkel som er professor i teoretisk fysikk, og da jeg sa det til ham, kikket han på meg og smilte, på den der måten ... Ikke sant. Så, der vil bli utvikling. Dere vil finne på ting, og dere vil gjøre hva som er vakrere og mer effektivt. Og, i enda større grad vil vi heve oss over naturen, ved hjelpemidlene vi lager. Og, i enda større grad vil vi finne måter å gjøre ting på, alene eller sammen, som virkelig virker, og som gjør glade.

Jeg tenker, imidlertid, at verden nå, en tid, ikke vil gå så fort framover. I så måte, har jeg i mente en annen ting denne kloke mannen ved butikken, med gå-stol og utslåtte tenner, sa til meg, da jeg en gang sa til ham at det ikke er så greit, for dagens unge, og det var at alt er tilrettelagt. Det er det. Fabrikkene er laget, rutinene er ordnet, fasilitetene er der. Og, da er det bare å gjøre det beste utav det..·: :·.

torsdag 13. februar 2020

Jeg har slettet Facebook kontoen min

Jeg har slettet Facebook kontoen min.

Når en så gjør forsvinner profilen øyeblikkelig fra internett, men det tar 30 dager før slettingen finner sted i datamaskinene hos Facebook.

Ved slettingen har jeg ikke lenger tjenesten Messenger.

.·: :·.