lørdag 21. januar 2023

Prinsessen fyller år

I dag, 21. januar, er Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra sin bursdag. Jeg ønsker Prinsessen alt godt for det nye året.

.·: :·.

onsdag 18. januar 2023

Veien det går

Det er ikke noe positivt jeg har å bidra med. Den ene ydmykelsen er verre enn den andre. Og jeg invalidieres. Verre enn det; en tredje verdenskrig står for døren. Gud gi at man innser hvorfor.

.·: :·.

onsdag 21. desember 2022

Mixnix har endret utseende

De siste dagene har jeg endret Mixnix.Net slik at utseendet er likt prtalen på Trixnix, og sånn at siden er mer oversiktlig. Jeg mener det ble bra.

.·: :·.

fredag 2. desember 2022

Kryssordene mine

Hva gjelder kryssordene mine var jeg åpenbart sinnssyk da jeg laget dem. Hva er poenget ... Men jeg retter dem opp, et for ett.

.·: :·.

torsdag 17. november 2022

Russiske styrker lider

Jeg spiser gjerne enkel middag. Jeg spiser likevel hva som må fortone seg som herremåltid å være for soldatene i krigen i Ukraina. Jeg kan spise Fjordlans hurtigmat. Eller jeg kan lage meg en hamburger på brødskive, med speilegg på, eller med ost på. Eller jeg kan lage meg et ostesmørbrød. Med ketchup og sennep. Enkelt, men godt, og altså, det må være herremåltider for solatene i Ukraina. Hva tenker de? Hva ofrer de russiske soldatene livene sine for? De malte denne Z på stridsvognene sine. Hva betyr det? Er det hemmelig hva de risikerer livene sine for? Er det mystisk og hemmelig hva de gjør seg til drapsmenn for? Hva det er som gjør at de ikke opplever anstendige middagsmåltider? Hvor er støtten? Situasjonen i de russiske styrkene kan fort bli prekær.

.·: :·.

lørdag 1. oktober 2022

Veien videre

Jeg leser på Tass om det nummer av våpensystemer Russland skal ha elliminert i Ukraina, og jeg tenker at dette bare er tøv, laget til for å imponere. Folk vet dette er tøv, da det tilkjennegir en kraft på defensiven, og som ikke tar territorier, hva folk vil høre, eventuelt. Og Russland vil tape denne krigen. De vil tape den fordi man ikke anerkjente meg, og fordi man lot seg provosere av vestlig aggresjon. Man vil tape på grunn av retretten ifra Kiuv, med den veldig minelegging, og på grunn av den tortur av krigsfanger og av sivile som har funnet sted. Der er ingen mulighet for at russerne i Ukraina dermed skal kunne få noen særlig sympati. Og den teknologiske støtte til Ukraina er massiv. Og så er spørsmålet hva Kreml så gjør. Vi står på brinken av en tredje verdenskrig, ved bruk av atomvåpen, eventuelt. Russland er det som agerer. Men Vesten er ikke uten skyld deri. Hvorfor var der ingen som anerkjente meg?

.·: :·.

fredag 30. september 2022

Sadister er hva man er

Sadister er hva man er, ikke sant. Man vil, liksom, provosere fram noe ved å framkalle smerte. Altså tvinge fram det som er over ens egens styggedom. Og så er det ganske enkelt det å framkalle smerte man er opptatt av, i hat og misunnelse. Man har intet blikk for at man framkaller dom.

.·: :·.

torsdag 29. september 2022

Satan selv

Akkumulert ondskap er det verste. Man prøver å tilgi, ikke sant, sytti ganger sju ganger, men man kommer til et punkt der nok er nok. Og det har med akkumulert ondskap å gjøre. En rest, liksom, av ondskap man ikke fikk bearbeidet, og som drar på seg, som rest, i de neste tilfellene. På et tidspunkt blir det nok. Det akkumulerte blir mer enn nok. Og man blir der, ikke sant, at til helvete hen. Det er sånn. Akkumulert ondskap er sånn at der definitivt ikke er en sjansje i Helvete. Det kan de tenke på, djevlene i psykiatrien.

.·: :·.

lørdag 24. september 2022

Moral i strid

Moderne krigføring skiller seg fra tidligere tiders ved mer effektive våpensystemer og ved det faktum av de store forbund ikke lenger nyttes, tenker jeg. Jeg vet ikke hvor store de normalt er, de avdelinger som nå kjemper i Ukraina, men jeg tenker meg at bataljoner, på omkring 800 mann, og brigader, på omkring 3000 mann, nå må være unntak. Jeg tenker meg at der er mindre avdelinger som sloss uten det hold å ha som en har i en større avdeling. Om så er, vil stridslinjer utviskes, og samvirke med artilleri og den slags by på visse utfordringer. Men verre er at det må ha betydning for moralen, ved at soldater ikke har særlig støtte i en større avdeling. Avdelingsånd og disiplin må være vanskelig å opprettholde. Hvordan, for eksempel, kan et selvstendig kompani håndtere krigsfanger?

.·: :·.

fredag 23. september 2022

Teknologiens betydning i strid

Teknologi er hva det militære er tuftet på, og utviklingen av teknologi er avgjørende for krigens gang. Med teknologi mener jeg da alle slags stridsmidler, fra sverd og øks til avanserte våpensystemer. Hvordan stridsmenn opptrer, og måten stridsavdelinger organiseres på, endrer seg i kraft av den teknologiske utvikling, og der er i så måte selvsagt en historisk utvikling. Spørsmålet er om ikke også det er kapasitet i teknologi som avgjør stridens gang.

I krig er det for enkelt å si at soldater bare er kanonføde. Det er soldater som betjener våpnene, og soldater har øyne og ører og gjør vurderinger. Men det er våpnene som dreper og ødelegger. Det er ingen overdrivelse å si at i strid er maskingeværet viktigere enn skytteren. Maskingeværet kan ikke erstattes. Det kan skytteren. Dette skjønner ikke mange. Men når det på slagmarken etterlates militært materiell, for eksempel, er det alvorlig tap.

Det er nær sagt umulig å vite konkret hva som virkelig gjelder når man står midt oppe i det, hva det nå enn er man står oppe i. Men det går an å peke på noe som framtrer som tydelig. Og i våre dager ser det ut til at stridsvogner og pansrede kjøretøy er langt mindre viktige enn de har vært, da de kan slåes ut ved selv relativt lette våpen, og da de går tomme for drivstoff. Og stridsevne er i dag beroende på fly, raketter og artilleri i langt større grad enn tidligere. Det gjør at store konsentrasjoner av personell og materiell ikke er aktuelt, og at forsyning av nevnte avdelinger har langt større fokus.

Og spørsmålet er altså om det er kapasitet i teknologi som avgjør krigens gang. Putin har sagt at man ikke har sett noe av hva russerne er i stand til, ennå. Og Lavrov har sagt at de i Russland står overfor den totale vestlige makt. Det er noe i det, da de åpenbart tenker teknologi. Spørsmålet er hva russerne kan avse av teknologi til bruk i Ukraina uten at det svekker den generelle stridsevne.

På Tass hevdes det at Russland nå har luftoverlegenhet i Ukraina. Ikke luftherredømme, men overlegenhet. Det skilles, militært, mellom de to begreper. Men nede på bakken er situasjonen kanskje en annen. Ukraina har fått veldig mye våpen, og det virker som om de kan bruke dem, og fort kan nytte dem i strid. Utfallet av striden er ikke gitt, om enn Russland er en større nasjon, for det er teknologien det kommer an på.

Man kan merke seg at det i første rekke er spesialister Russland er ute etter ved den mobilisering som nå er i gang. De er formodentlig ute etter de som kan betjene teknologien. Og der hevdes at de i første rekke angriper militær infrastruktur, altså, at de i første rekke nytter langtrekkende våpen. Det betyr ikke at regulære soldater har utspilt sin rolle. Langtrekkende våpen har ikke så stor verdi om en bare kan spasere inn og slå dem ut. Men frontlinjer har i dag ikke betydning som de tidligere har hatt. Det er teknologien som gjelder.

.·: :·.