onsdag 18. juli 2018

En militær befalingsmann

En militær befalingsmann er en kongens mann og vil, som uniformert, kunne gjøre alt hva Kongen gjør. Han kan samle folk, lede folk, arrestere folk, skyte folk, drepe pøbel, i Norge, og utenfor Norge om den angriper Norge. Han kan konfiskere eiendom, og han kan kreve forpleining. En militær befalingsmann er, i kraft av sin stand, ukrenkelig.

Den militære befalingsmann sin myndighet er gitt ved Grunnloven, ved den Militære Straffelov, og ved Kongelig Resolusjon av 10. juni 1949. En Kongelig Resolusjon har rang av lov. På Lovdata.no er kongelige resolusjoner ikke listet, og det må være en grunn til det, og den nevnte resolusjonen er umulig å finne. Da jeg rundt 2005-06 ble oppmerksom på det, kontaktet jeg Lovdata, og Forsvarssjefen, ved brev.

En befalingsmann kan selvsagt ikke sette seg opp mot Kongen. Det var hva Quisling under den Andre Verdenskrig gjorde. Han tok makten først etter at kongen hadde forlatt landet, men kongen insisterte på at han var Kongen om enn han var i England, og kongen hadde gullbeholdningen og myndighet over norske styrker å vise til. Og Quisling gikk nazismens ærende.

.·: :·.

tirsdag 17. juli 2018

Personnummer

Da jeg vokste opp hadde de som var store Postens identitetskort. Det var da maskinskrevet, men når jeg tenker på det, var der påtrykt bare fødselsdato, ikke det fulle personnummer. Det var det offentlige ID-bevis for praktisk bruk. Sertifikatet var i papir da jeg var liten, og var et lite hefte med grønt fast omslag, men det var noe plast laminat greier da jeg fikk sertifikatet. Ganske stort, som ID-kortet fra Posten var. Men mindre enn A-6. Og jeg er ikke så sikker på at det fulle personnummer sto der, heller. I Militæret fikk vi vernepliktsbok. Den var rød. Litt som passet, men med litt info, ikke til å stemple i. Og jeg tror ikke personnummeret sto der heller. Og så var det passet, selvsagt. Der sto helt sikkert personnummeret. Befal hadde vel en form for identitesbevis, men det vet jeg ikke. Og jeg vet ikke om politifolk fortsatt hadde skilt, eller om de hadde fått ID-kort. Jeg kan ikke tenke meg at personnummeret sto på noen av disse. Personnummeret var påtrykt et lite papir, litt mindre enn A-5 format, som mødre fikk etter at de hadde født, og de fikk det fra Folkeregisteret. Og de beholdt lappen som skatt. Jeg har fortsatt det mor fikk da hun fødte meg. Og personnummeret sto trykket på gjenkjenningsmerket til soldatene.

.·: :·.

søndag 8. juli 2018

Nice

Nå har jeg laget noe utav noe jeg trodde var ødelagt, fordi Satan sørget for å blande seg inn når jeg skapte. Altså, en uferdig tegning, som jeg rev i stykker, men som jeg tok bilde av. Det som er blitt til kaller jeg "Nice", og jeg synes det gjør seg godt på veggen. Må en hver som føler for det skrive bildet ut og henge det på veggen, selv. Jeg har selv hengt det opp i A4 format, og om jeg ikke er mistaken, så er bildet her på Blogger lagret i originalstørrelsen, altså i A4..·: :·.

lørdag 7. juli 2018

Bønder og renomme

Jeg mener at disse bøndene kunne ha utstillinger inni denne lille byen som de har, altså der samvirkelaget er, i et galleri, og der kunne de vise fram sine kunster. De kunne for eksempel vise fram et frø og og hvordan en sår det, og de kunne vise hvordan en klapper ei ku. Og så kunne barna fra de store stedene kikke på traktorhjulene. Men det måtte nok skje på en tirsdag, for det er festdag i de store byene. Om ikke det er onsdag. Og så kunne bøndene servere kukaker. Og ripssaft. Og bli veldig kjente der ved.

.·: :·.

fredag 6. juli 2018

Bymarka har det

Jeg har fått et annet dikt av Fridtjof Nansen i hende, som han sannsynligvis ga til en ung pike som rødmet da Nansen spurte henne hvor Lian lå. Jeg mener diktet er gitt meg av oldebarnet til overlæreren til denne piken, som mente at hun hadde stjålet det.

Da Nansen var i Bymarka for å undersøke trøndernes vidd, mener jeg, kom han over det som nå heter Haukvannet. Og der, på vestsiden av vannet, kom han over en kilde, et utspring, der vannet sildrer rett ut av berget. Og da ble ha sikkert så forundret at han skrev følgende lille dikt:

Vil en strupe kilde
er den inte bilde
men antagen fare
som en ta, vil klare.

Då kan det som skremmer
inte være livet.
Døden lysten fremmer
om sådär är givet.

Nansen skrev nok diktet slik fordi det andre diktet han skrev i Bymarka var på Dansk. Og vi var jo i union med Sverige, så han ville kjekke seg litt. Jeg mener at etter at han hadde skrevet diktet ble han så begeistret at han kauket "hauk!". Og det hørte en vegmester som tilfeldigvis befant seg på den andre siden av vannet. Og slik fikk stedet navnet, sikkert, som nå heter Haukvannet og Haukåsen.

.·: :·.

mandag 2. juli 2018

Om penger

Det er helt meningsløst at unge voksne ikke skal kunne få seg egne boliger. Boligprisene i dag er så at det er umulig. Unge enslige voksne skal kunne få seg egne hjem. Så, enten må boligprisene reguleres, eller det må etableres på nytt, boligsammenslutninger med lave priser på boligene, slik etableringen TOBB og OBOS gjorde det mulig for folk flest å få seg bolig for ikke lenge siden.

Økonomi skal ikke være, og kan ikke være, hva som utløser kreativitet. Dermed er det gitt at planøkonomi ei heller skal være styrende. Men en viss bestemt hånd over galskapen må det være, og i dag er lønninger slik, for noen, at de legger til rette for strid og for en påvirkning av styrende organer som ikke er bra. Der må skilles mellom personlig økonomi og samfunnsevne, og det må settes klart tak på hvor høy personlig inntekt kan være.

.·: :·.

lørdag 30. juni 2018

Oppgjør

Vi er, som Nordmenn, ett. Går vi langt tilbake i tid, har vi opphav som var beslektet med hverandre. Og våre forfedre, og våre mødre, laget kulturen sammen. Bjørnson og Grieg og hardangerbunaden er min likefullt som din. Og da vi i 1814 bestemte oss for å lage en egen nasjon, så gjorde vi det sammen. Som ett folk. Vi snakker samme språk.

I dag har vi ulike erfaringer, og en er ulikt laget basert på hva en har tatt på seg. Noen ble knuste, døde, og gjenoppsto. Noen ble hypnotiserte ved særbehandling, og gjenoppsto. Noen overlevde på trass og Guds ivaretagelse, som opplyste. Og noen lot seg rive med av ondskapens bølge, som Satans barn.

De som ble knuste, og gjenoppsto, ledes av Kristus som sin mann. De er med Kristus ett. De som ble hypnotiserte, og gjenoppsto, ledes av Kristus mer som deres far. De er ett med Kristus ved å bli ivaretatte. De som overlevde ved å bli borte ledes av Kristus som engasjement. Og de som feilet må ta til vett.

Satan kom ned til verden i 1997. Det var da jeg ble isolert, og overvåkningen av meg begynte. Før det var Satan imøtekommende, til å strekke seg etter. Mange var da ikke fødte, eller de var barn og ungdom da. De vil vokse opp og bli voksne med en erfaring som er spesiell, og de har meg i seg, ideelt sett, som venn og samvittighet. På et tidspunkt blir barn kjønnsmodne. Og de vil gjøre denne rent menneskelige erfaring som menneskeheten gjorde ved fallet, nemlig at de kan ta seg til rette. De vil ved det oppleve at de må reise seg igjen, ved å gå til Jesus Kristus, for å få oppmerksomhet.

Sammen vil vi, som ett med Kristus, som er Jesus Kristus, vår Herre og Gud, gå inn i framtiden.

.·: :·.