onsdag 13. juni 2018

Far i Ånden

Jeg har en opplevelse av at der er rakkunger, som hevder at de har meg til far, men som ikke gjør Faderens vilje, og som vil holde meg utenfor alt de foretar seg. Man må skjønne at sånt avkom ikke er noe man vedkjenner seg. Barna mine er fortrolige med meg. De har alle vett til å lyde stemmen min, og hva jeg uttrykker skriftlig. Og de ser ikke på meg som en befalingsmann.

.·: :·.

Til å bli frustrert av

Vi hadde verdier i Norge. Våre fedre gjorde noen veldige bedrifter, og NSB, Telenor og Statoil var kanskje de største og mest lukrative. I dag er fortjenesten til Telenor og til Statoil ikke lenger norsk. Selskapene er solgte, og faktisk har det vært snakk om å selge NTB også. Det er rart. Og Norge har hatt en stor flåte. Skip seilte under norsk flagg, noe som gjorde at de sto under norsk jurisdiksjon, slik at norsk lov gjaldt på skipene, og slik at de representerte Norge i utlandet, og det ga penger i statskassen. I dag er der vel ikke mange rederier igjen som er norske. Hvordan det er med fisken vet jeg ikke. Ved kvotesystemet ble det jo konkurranse om ressursene, og båter slo seg sammen. Jeg tenker mange fiskere i dag tjener utenlandske interesser, og at tildelingen av kvoter er regulert. Da er fiskeriet ikke lenger i hendene på kongen, men i hendene på kapitalen. Hvordan det er med jordbruket vet vi alle. Bønder er blitt produsenter, og står under myndighet av multinasjonale selskaper som gir dem lønn for strevet. Men Norge var ikke bare bedrifter. Vi hadde ressurser. Skogen. Vannkraften. Språket. Svenskegrensa. Og mitt inntrykk er at man har sløst bort hele farsarven. Og jeg mener at man ikke kvitter seg med det som gjør en likvid.

.·: :·.

Rart

Da jeg gikk til sak mot Staten for å få omgjort tvangsbehandlingsvedtaket ble det hetende i dommen at det at jeg gikk til sak viste at jeg var sinnssyk. Da jeg så klaget til dommerutvalget på det, fikk jeg ikke medhold. Det er mer enn litt rart. Er det norsk?

Da jeg overfor Høyesterett søkte å få prøvd legalitetsprinsippet, på basis av Psykisk Helsevernloven, ville ikke Høyesterett behandle saken. Og legalitetsprinsippet er aldri blitt prøvd. Det har grunnlovs rang, og ingen vet hva det er, tydeligvis. Det er litt rart. Er det norsk?

Jeg har vært innlagt på Brøset. Det er litt rart. Da er Mor Norge ikke god, tenker jeg

Da jeg ble hentet av uniformert politi, en gang, og jeg ba om å få se id-kortet til politimannen, nektet han å vise meg det. Det var ei jente der som da plukket fram sitt, men likevel er det rart. En annen gang var der en gjeng. Og han som ledet gjengen var ubarbert, og ingen hadde luer, ettersom jeg husker. Da jeg ba om å få se id-kort plukket han som ledet gjengen fram nøkkelkortet sitt. Det er litt rart. Er det norsk? En tredje gang, og den gangen var før de andre, var der fem-seks politimenn i én patruljebil. De ville ha meg til å gå fra stående til sittende stilling på trammen. Da jeg sa jeg foretrakk å stå, kastet de seg over meg, og tvang meg ned, og satte håndjern på meg. Fem-seks politimenn. Det er litt rart. Kanskje de mente det var lettere å binde hendene mine om jeg satt.

I NRK har de blokkert e-postadressen min. Det er litt rart. Men de er vel ikke så opptatte av hva jeg mener.

.·: :·.

tirsdag 12. juni 2018

Hvor var vi da det skjedde

Om et barn blir voldtatt uten at det skrikes opp om voldtekten, blir barnet preget av sin opplevelse av at barnets verden egentlig er ukjærlig. Om barnet blir pådyttet medisiner for å redusere smerte og for å dempe helt naturlige reaksjoner på tap, vil barnet tenke på det, gå inn i seg selv, og egentlig bli borte. Selvsikkerhet er beroende på erfaring med det å lykkes. Om barnet opplever sin verden som eliminerende, vil barnet selvsagt bli fort voksent.

.·: :·.

Lov om loven

En lov kan ikke oppheve og erstatte eldre lov. Det kalles prostitusjon å gjøre så, og skamløshet er ondskap. En ny lov kan selvsagt gjøre et forhold tydeligere, og gi mer omfattende bestemmelser om et anliggende, men om det er så at en materiell bestemmelse i lovs form blir avviklet, kan ikke Kongen gå til det motsatte ytterpunkt uten at Grunnloven endres, og Grunnloven er et være eller ikke være. En bestemmelse i Grunnloven kan kanskje omformuleres. Men ikke endres.

.·: :·.

mandag 11. juni 2018

Noen gir meg dette å tenke på - legalitetsprinsippet

Om det i Stortinget formuleres lover omhandlende en enkelt person, og Kongen vedtar disse lovene, er denne personen nasjonens herre. Vedkommende står over Kongen ved hensyn å være. Nasjonen kan ikke, ved sine lover, være jævlig, slik at lovens forsett må være ivaretagelse og fremming av denne personen. Om denne personen utsettes for mishandling, vil mishandlingen være i strid med loven, gitt ved lovens bokstav, eller lovens forarbeider. En kan ikke dømmes for brudd på hensikt med lov, men da denne personen er nasjonens herre, er mishandling av denne personen landssvik, i strid med bestemmelsene i Grunnloven og i materiell lov om å ivareta rikets sikkerhet.

Om, imidlertid, hensikten med loven er å være jævlig, er denne personen gjort lovløs, og en hver behandling av denne personen i kraft av Grunnloven eller av materiell lov er rettsstridig. Om ikke, taler Kongen med to tunger. Og da slik behandling er demonstrert mulig, altså, at loven ikke er lik for alle, er Kongen i realiteten en tyrann, og nasjonen er ikke en rettsstat. I en nasjon som ikke er en rettsstat er det makta som rår.

.·: :·.

lørdag 9. juni 2018

Ai am intelligent enough to know what takes place

When aI was forced to take anti-psychotic medicine, aI was unable to ejaculate one to two weeks after the injection, and the amount of the ejaculation increased after that, until aI got a new shot, every fourth week. Ai was not much of a man. Ai am not a biologist, and aI don't know what in fact took place. It is obvious, though, an intermission was lamed. The power of getting at it was lamed. And when the effect of the medicines was like that in the periphery of the body, one can speculate what it did to my brain. Ai was never awake. It is evilness beyond imagination to force such treatment on a human being. The psychiatrists know the effect, even if they are not intelligent enough to know what takes place. The patient is suffocated, mentally. And killed.

.·: :·.