søndag 8. juli 2018

Nice

Nå har jeg laget noe utav noe jeg trodde var ødelagt, fordi Satan sørget for å blande seg inn når jeg skapte. Altså, en uferdig tegning, som jeg rev i stykker, men som jeg tok bilde av. Det som er blitt til kaller jeg "Nice", og jeg synes det gjør seg godt på veggen. Må en hver som føler for det skrive bildet ut og henge det på veggen, selv. Jeg har selv hengt det opp i A4 format, og om jeg ikke er mistaken, så er bildet her på Blogger lagret i originalstørrelsen, altså i A4..·: :·.

lørdag 7. juli 2018

Bønder og renomme

Jeg mener at disse bøndene kunne ha utstillinger inni denne lille byen som de har, altså der samvirkelaget er, i et galleri, og der kunne de vise fram sine kunster. De kunne for eksempel vise fram et frø og og hvordan en sår det, og de kunne vise hvordan en klapper ei ku. Og så kunne barna fra de store stedene kikke på traktorhjulene. Men det måtte nok skje på en tirsdag, for det er festdag i de store byene. Om ikke det er onsdag. Og så kunne bøndene servere kukaker. Og ripssaft. Og bli veldig kjente der ved.

.·: :·.

fredag 6. juli 2018

Bymarka har det

Jeg har fått et annet dikt av Fridtjof Nansen i hende, som han sannsynligvis ga til en ung pike som rødmet da Nansen spurte henne hvor Lian lå. Jeg mener diktet er gitt meg av oldebarnet til overlæreren til denne piken, som mente at hun hadde stjålet det.

Da Nansen var i Bymarka for å undersøke trøndernes vidd, mener jeg, kom han over det som nå heter Haukvannet. Og der, på vestsiden av vannet, kom han over en kilde, et utspring, der vannet sildrer rett ut av berget. Og da ble ha sikkert så forundret at han skrev følgende lille dikt:

Vil en strupe kilde
er den inte bilde
men antagen fare
som en ta, vil klare.

Då kan det som skremmer
inte være livet.
Døden lysten fremmer
om sådär är givet.

Nansen skrev nok diktet slik fordi det andre diktet han skrev i Bymarka var på Dansk. Og vi var jo i union med Sverige, så han ville kjekke seg litt. Jeg mener at etter at han hadde skrevet diktet ble han så begeistret at han kauket "hauk!". Og det hørte en vegmester som tilfeldigvis befant seg på den andre siden av vannet. Og slik fikk stedet navnet, sikkert, som nå heter Haukvannet og Haukåsen.

.·: :·.

mandag 2. juli 2018

Om penger

Det er helt meningsløst at unge voksne ikke skal kunne få seg egne boliger. Boligprisene i dag er så at det er umulig. Unge enslige voksne skal kunne få seg egne hjem. Så, enten må boligprisene reguleres, eller det må etableres på nytt, boligsammenslutninger med lave priser på boligene, slik etableringen TOBB og OBOS gjorde det mulig for folk flest å få seg bolig for ikke lenge siden.

Økonomi skal ikke være, og kan ikke være, hva som utløser kreativitet. Dermed er det gitt at planøkonomi ei heller skal være styrende. Men en viss bestemt hånd over galskapen må det være, og i dag er lønninger slik, for noen, at de legger til rette for strid og for en påvirkning av styrende organer som ikke er bra. Der må skilles mellom personlig økonomi og samfunnsevne, og det må settes klart tak på hvor høy personlig inntekt kan være.

.·: :·.

lørdag 30. juni 2018

Oppgjør

Vi er, som Nordmenn, ett. Går vi langt tilbake i tid, har vi opphav som var beslektet med hverandre. Og våre forfedre, og våre mødre, laget kulturen sammen. Bjørnson og Grieg og hardangerbunaden er min likefullt som din. Og da vi i 1814 bestemte oss for å lage en egen nasjon, så gjorde vi det sammen. Som ett folk. Vi snakker samme språk.

I dag har vi ulike erfaringer, og en er ulikt laget basert på hva en har tatt på seg. Noen ble knuste, døde, og gjenoppsto. Noen ble hypnotiserte ved særbehandling, og gjenoppsto. Noen overlevde på trass og Guds ivaretagelse, som opplyste. Og noen lot seg rive med av ondskapens bølge, som Satans barn.

De som ble knuste, og gjenoppsto, ledes av Kristus som sin mann. De er med Kristus ett. De som ble hypnotiserte, og gjenoppsto, ledes av Kristus mer som deres far. De er ett med Kristus ved å bli ivaretatte. De som overlevde ved å bli borte ledes av Kristus som engasjement. Og de som feilet må ta til vett.

Satan kom ned til verden i 1997. Det var da jeg ble isolert, og overvåkningen av meg begynte. Før det var Satan imøtekommende, til å strekke seg etter. Mange var da ikke fødte, eller de var barn og ungdom da. De vil vokse opp og bli voksne med en erfaring som er spesiell, og de har meg i seg, ideelt sett, som venn og samvittighet. På et tidspunkt blir barn kjønnsmodne. Og de vil gjøre denne rent menneskelige erfaring som menneskeheten gjorde ved fallet, nemlig at de kan ta seg til rette. De vil ved det oppleve at de må reise seg igjen, ved å gå til Jesus Kristus, for å få oppmerksomhet.

Sammen vil vi, som ett med Kristus, som er Jesus Kristus, vår Herre og Gud, gå inn i framtiden.

.·: :·.

torsdag 28. juni 2018

Tung tids tale

Her er et nydelig dikt av Halldis Moren Vesaas. Diktet er hentet fra diktsamlingen med samme navn, utgitt i 1945, og jeg tenker meg at den ble utgitt etter frigjøringen.

TUNG TIDS TALE
Halldis Moren Vesaas

Det heiter ikkje: eg – no lenger.
Heretter heiter det: vi.
Eig du lykka så er ho ikkje lenger
berre di.
Alt det som bror din kan ta imot
av lykka di, må du gi.

Alt du kan løfte av børa til bror din,
må du ta på deg.
Det er mange ikring deg som frys,
ver du eit bål, strål varme ifrå deg!

Hender finn hender, herd stør herd,
barm slår varmt i mot barm.
Det hjelper da litt, nokre få forfrosne,
at du er varm!

.·: :·.

En må ha det i seg

Jesus sa altså at de Ti Bud kunne sammenfattes i de to ord om at en skal elske Gud av hele sitt hjerte, av hele sitt sinn, og av all sin makt, og dernest at en skal elske sin neste som seg selv. Disse to sammenslutningene er ikke i strid med hverandre. Loven er ett, og bryter en ett bud, bryter en hele Loven, slo profetene fast. Og Gud elsker mennesket. Hva som er å si til dette, er at profetene refset folk for å gjøre offer når de ofret. Og det tør være opplagt, at den som ikke er kjær når han elsker sin neste, men som utøver en tenkt kjærlighet, ikke er av Gud. Men de Ti Bud er irettesettende. Og oppdragende. Den som lever i kraft av Loven vil få livet ved det, sa Moses. Altså, når en elsker Gud så er en guddommelig når en elsker sin neste. Objektivt sett. Og når en føler at en ikke får det til, så er en nærmere Gud enn om en er fornøyd med seg selv. Det å smykke seg med at en er en elendig som prøver etter fattig evne er imidlertid dumt.

.·: :·.