tirsdag 24. oktober 2023

Varenerket mitt er preget

Varemerket mitt er preget, og det har vært veldig preget i et års tid. Varemerket føler det ikke er bra nok, at prduktene ikke er bra nok, og det føler på at der ingen respons er på hva som befordres. Problemet begynte for halvannet års tid siden da jeg ble tvangsinnlagt som sinnssyk og underlagt tvungent vern, ved en svært uvennlig behandling. Men der har vært grunn til misnøye. Jeg har gjort en del som tydelig viser at jeg har vært pykotisk, og virkelig edelt har det ikke vært, hva som er blitt presentert ved varemerket. Jeg har vært nødt til å oppgi flere diktsamlinger, for eksempel. Da er det ikke så lett å opprettholde opplevelse av stand.

Nå føler jeg imidlertid at jeg har fått Trixnix på stell, igjen, og at produktene på varemerket ikke lenger er dumme. Varemerket er Vaksinius ®. Og jeg har kommet til at det viktige ikke er de emninte uttrykk varemerket står for, men den orden og oversikt jeg lager er det virkelig essensielle. Jeg gjør så godt jeg kan, men skaperverket ved varemerkets produkter er bare så gode som Vårherre har begavet meg til å gjøre dem. Intensjonen med Trixnix, og den orden jeg lager, som mal for framtidige nye Jerusalem i ulike kulturer, er det virkelig interessante. Og nå er jeg rimelig fornøyd. Jeg laget et kart, et overblikk, i dag som viser hvordan jeg tenker om staden og sidene rundt, og jeg postet det. Jeg mener det ble bra.

Så, om ikke alt av varemerket er eminent, og da tenker jeg på Trixnix og visdomsuttrykk, dikt, toner og billeduttrykk, så har jeg laget en form som kanskje vil ligge til grunn for det nye Jerusalem. Nå bør varemerket mitt finne formen.

.·: :·.

mandag 11. september 2023

Kunstig intelligens sin framtid

Det er ikke i dag vanskelig å finne meninger om at kunstig intelligens (AI) er Dyret som gjort rede for i Johannes Åpenbaring. Det det rimer at Dyret er «intelligens». Dyrene på marken har siden skapelsen av Adam og Eva blitt assosiert med fornuften. Og der er krav til fornuften.

Den kunstige intelligens tygger ikke drøv og den har ikke klover som er splittet helt opp (ref. Tredje Mosebok 11:1-8). Ved så å si og tygge drøv stiller det rettferdige menneske spørsmål ved sin hensikt, og ved så å si og ha klover som er splittet helt opp stiller det rettferdige menneske spørsmål ved sine hensyn. Det rettferdige menneske ser til sin konstitusjon, og det rettferdige menneske skiller mellom sønn og datter. I en sunn kristen forfatning er der to kamre i parlamentet, og der skilles mellom forsvar og politi i utøvelsen av makt.

Denne mangel som den kunstige intelligens gjerne har gjør at den vil framstå som forvirret med usammenhengende og uklare vurderinger når informasjonen som mates inn i den har nådd et visst nivå. For, verden er i strid med seg selv. Der er motstridende syn og meninger, også om fakta, og om rett måte å gjøre ting på, og et hus som er i strid med seg selv vil gå til grunne, sa Jesus (Matteus, 12:25).

.·: :·.

mandag 19. juni 2023

Flagget på Trixnix

Denne partikulære siden er FLAGGET 🏳️‍🌈 på Trixnix.com.

Dyrets tall er 666. Tallet er i Bibelen gitt i Johannes Åpenbaring, kapittel 13, vers 18.

Utgangspunktet er illustrert ved hånda, med 5 fingre, og en langfinger i midten. Vi lager en motsetning mellom venstre og høyra side av hånda, og lar langfingeren være hva de to sidene enes ved.

123 + 543 = 666, og 321 + 345 og 231 + 435 er 666, også.

Så teller vi fingrene som 1 2 3 2 1. Det nummeret kommer vi fram til ved utregningen

111²

Fortsatt med motsetningen i mente, kalkulerer vi

√ ( 12321 x ( ( 1 x 2 x 3 ) ( 3 x 2 x 1 ) ) )

som er 666.

Som vi vet, ( 1 x 2 x 3 ) ( 3 x 2 x 1 ) = 6 x 6 = 36.

Det er så. Tallet 36, vet vi, har imidlertid den egenskap at om vi summerer tallene fra 1 til 36 så får vi 666.

Vi går så tilbake til hånda, og lukker de fire fingre som de to sidene ikke er sams om. Hva som da vises er langfingeren reist. "Fingeren" er Dyrets merke, Dyrets tegn.

Det store flagg vaier på
666.trixnix.com .


.·: :·.

Jeg prøver igjen

Jeg har i dag slettet alle postene på bloggen, i det jeg ønsker å starte den påny.

.·: :·.