lørdag 5. desember 2020

De der

De eier ingen evne
til noen ting å bli.
Å være til å nevne
vil de ved lov å gi.

De brennesler er dumme,
og vondt er hva de gjør.
Og, når et år er omme,
en husker bare før.

.·: :·.

Utenpå

Demoner vil ei glemme
hva djevel ikke fikk,
da ordet i en stemme
er ingen ting for blikk,
og blikk er djevels øye
da ikke det har smak.
Det lar seg ikke bøye.
Og øre lukter sak.

.·: :·.

fredag 4. desember 2020

Vet dere - hva tenker jeg

Vet dere, folk, at nok er nok. Jeg har opplevd litt. Og det er mitt ønske at Gud gjør opp, nå, Slik at disse djevlene møter sin endelighet, nå. Der er intet som unnskylder dem. Jeg ser til det. Jeg vet hva som gjelder. Og dere bør glemme denne trangen til å gni tissen deres, når dere ser på grusom tortur. Hva er man ... Jeg har ingen tvil om at jeg vil lykkes, tross alt, og dere vet hva "alt" er. Disse idiotene som vil være meg foruten vil omkomme. Der er andre menn enn meg i Norge, vet dere, og Gud vet hva de har vært igjennom. Mens du har sittet og gni tissen din. Hva jeg håper på, er at disse ekte har klart seg, som av Gud, fullstendig uavhengig av meg selv. Og, at de er rasende nok til å gjøre seg gjeldende. Dere vet, at mens dere sitter og gnir tissen deres mens nydelige jenter og voldsomme gutter blir knuste, er der de som tenker sitt. Gud gitt. Og som ser på meg som spydspissen. Og, vi har historie. Vi bør vite hvem vi er. Vestlendinger, sørlendinger, trøndere, nordlendinger, og finnmarkinger. Vi vet hvem vi er. Nordmenn. Bak oss har vi en ufattelig arv. Og, framfor oss har vi en utrolig ivaretagelse,. Fordi, vi vet hvem vi er, og vi er hvem vi er. Og, å sitte å gni tissen sin når femten års jenter på internett blir knuste er ikke det. Skjønner dere ... Enten er man med, eller man er i mot. Denne corona sykdommen er bare et varsel. Gud, der oppe, er rasende, og ivaretar meg, om enn lar meg føle, og vet dere, hva Gud lar meg føle ...  Vel.

Å hilse er helse for sammen for gammen. Er det noe i det? Vi er ikke så dumme. Hvor er man? Mitt raseri har ingen grense. Jeg har vært utsatt for litt, og i det siste er det blitt helt vilt. Ti ganger, mener jeg Jesus sa, er djevlenes barn er verre enn djevlene selv. Og, mitt syn på dere er er ikke der, Ganske enkelt. Og, om man vil pin pointe mitt raseri, så er det retten, ikke sant. Hva jeg har fått, redegjort for i bloggpostene under. Hva har ikke det hatt å si, mens man har sittet og glidd tissen sin. For monarkiet, for byråkratiet, for vakre, nydelige, søte tenåringsjenter. Vet dere ...

.·: :·.

Retten av i dag

Når man i norsk rett mener jeg er sinnssyk som imøtegår det offentliges ivaretagelse av meg, som sinnssyk, så latterliggjøres jeg som rettslig subjekt. Jeg klagde forholdet inn for domstolsutvalget, eller hva det enn nå heter, og fikk ikke medhold. Jeg tok saken inn for neste domsstol, som er lagmannsretten, og der var ingen erkjennelse. Og jeg søkte å fremme saken min for høyesterett, og saken ble stanset i kjæremålsutvalget. Til alt overmål, var dette den første gang legaliitetsprinsippet ble prøvd for norsk rett. Legalitetsprinsippet, som prinsipp, har grnnnlovs rang, men er aldri før blitt prøvd for norsk rett. Og der sitter du, og gnir tissen din ... Norsk Rett har spilt fallitt. 

.·: :·.

Retten

I Retten er individet et rettslig subjekt. Skjønner man? Eller, man vil heller gå til Helvete enn å skjønne? Man er bare med?

.·: :·.

Norsk rett

Norsk rett er annullert. Jeg har hatt min sak oppe for norsk rett to ganger, og begge ganger er individet blitt latterliggjort. Retten er styrt. Hva er du, som lar Retten styre?

.·: :·.

Min uvilje

Hva Fa'en har dere i min leilighet å gjøre ... Hva er ikke avstedkommet av at man har annullert norsk konstitusjon og Rett. Hva har ikke mennesker lidd, i ditt ønske om å gni tissen din ... Vet dere ...

.·: :·.

Der

Drosje ... Man har fem sekunder på seg, etter at jeg har postet dette. Drosje ... Man vil rettferdiggjøre tortur ...

.·: :·.

Vet dere

Akkurat der. Til Helvete hen. Man har fem sekunder på seg til å svare, etter at jeg har postet dette her. Det har med det å gjøre seg gjeldende å gjøre. Jeg er påført ufattelig smerte. Meg eller deg. Fem sekunder.

Førstefødt

Kjære soknebarn! Den førstefødte. Det kom til meg, her jeg gikk og funderte, en gang, jeg mener, det bare gikk opp for meg, ikke sant ... Den førstefødte.

Vi vet alle at der i Bibelen er påpekinger av det gode i å holde den førstefødte i hevd. Også i det Nye Testamente. For eksempel heter det i Kolosserbrevet, kapittel 1, vers 15:

«Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor alle skapninger.»

Jeg tenker at Paulus tenkte det var litt vågalt, i et brev, å kalle den Herren Jesus Kristus for førstefødt. Jesus sa Han var ovenfra, og Paulus var helt sikkert kjent med den sak, så, tenker jeg, Paulus skrev med en gang videre:

«For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham.»

Dermed skjønner vi hva førstefødt er. Det heldige utgangspunkt er hva den førstefødte er. I vitenskapen, og blant folk som ikke er veldig oppvakte, er der nok forestillinger om at førstefødt er den som klarer seg best, for han kan lære sine søsken. Men det er jo ikke det hva der i Bibelen er tale om. Der er et stift. En grunnlov. Og alt annet har å underordne seg til, og å orientere seg om, det.

Slik at den førstefødte kan tenkes å være gitt ved kvinnen. Han åpner morslivet. Han er det hun skapte da hun som jomfru ble forbannet ved et simpelt samleie, og han er det som er hennes første og største bud. Men, den førstefødte kan også tenkes å være av mannen. Han er hans første forsøk. Mannen forholder seg til kvinnen som ting, lik det eller ei, for tissen til mannen er utenpå, og når den tingen gir sæd er mannen på det rene med at noe kan og vil bli skapt. Den førstefødte er mannens første håndgrep, så å si, når han gjør seg gjeldende.

Og så er det dette ... Hvordan kan et menneske i denne stakkars verden være en førstefødt når Jesus er ... Ikke bare førstefødt i år null, men faktisk den som satte livet på jorda i gang, ved Adam, og som er der oppe i himmelen som bilde og forestilling og herlighet og glød. Hvordan kan en simpel mann være førstefødt når Jesus er ... Saken er, ikke sant. Saken er, at vi kan tenke oss et ideal, og at vi kan etterligne. Og, tenker vi etterligne, vil alle mennesker i verden som tror på Kristus bli korsfestet som Jesus ble, for de er da samtidig Gud i all sin kjærlighet og simple mennesker alt annet enn Gud, og som etterligner. Det er ikke til å undres over at vi elsker dette korset, til tross for hva det faktisk betyr, historisk sett, av tortur og smerte. Man er litt kompliserte, ikke sant. Og når den der førstefødte først har kommet til verden, og gråt, gjorde han, helt sikkert, da han ble født, er det jo så at det er hans gebet blitt. Han om det. 

Men man liker ham jo. Mer enn det, man elsker ham, den førstefødte, for alt hva han er, og for all komplisert følelse vi vet han har å hanskes med. Han kunne sikkert lage en sånn struktur, på et papir, med linjer og urovekkende firkanter. Men han var jo gal om han så gjorde. Heller er det nok så at hans mor elsker ham, på en måte som hemmelig er, de to i mellom, og som hans søsken bare aner noe om, og hans far er der, at han er helt komplisert, han også. Vi har med kjærlighet, å gjøre.

Vel. Apropos. Førstegrøde, og første avkom av dyr, var også noe i det Gamle Testamente. Vi vet, havre er ikke menneske. Ku er ikke menneske. Så, vi snakker om det å gjenkjenne seg. Adam var liksom noe, ikke sant. Jeg mener, hva, liksom ... Vi kan tenke oss at Gud mente at du, du menneske, du bør gjenkjenne deg i alt annet. Og, så kom Jesus. Og lot oss etterligne. I stedet. Ikke sant. Og, førstefødt var jo Adam.

.·: :·.