søndag 17. januar 2021

Trygg på det

Jeg har vel det jeg trenger
av selvtillit, og slikt.
På tro og håp jeg henger,
og alt jeg gjør er dikt.

Jeg tror jeg er i farta,
og at jeg peiling har,
som dagen til har natta.
Den vet å gjøre klar.

Jeg håper jeg vil lykkes,
da jeg er den som får,
som fra mitt eget rykkes
når jeg min frelse når.

Og alt jeg gjør er poesi,
og det å være gangen i .
Da er jeg stor og sterk i meg.
Da er jeg den, som kûn gjør seg.

.·: :·.

fredag 8. januar 2021

Gjøre gjeldende

Jeg tenker meg et dikt å få,
to jenter som får grunnen rå,
og som meg nære er, i grunn,
om ikke de kan være funn.

Hva var en speider fingernem
om speiderhilsen var ved fem.
Det er den ei, men fingre to
er speiderhilsen, vet vi jo.

Om en var bamsemums, var en
på seigmann helt sånn fenomen.
Og, dikt å få er det å nå,
og fortsatt speide, håpe på.

.·: :·.

lørdag 2. januar 2021

Dette simple livet

Igjen går jeg og drømmer,
og tanken tar på flukt
Fra hodet tanken rømmer
Jeg får med den ei bukt.

Jeg går på gangvei, setter
et steg og to et sted.
Men, ingen ting jeg gjetter.
Og jeg er stedt i fred.

De djevlene er neper,
som dreper meg og mitt,
som arbeidet mitt dreper,
som rot i jord er blitt.

De lar seg alle eie.
De plukkes ved hver høst.
Det er hva de får greie.
Og der er ingen trøst.

Hva rådende er Herren.
Så ble mitt liv på jord,
at jeg fikk føle sperren
som føde er på bord.

Så er jeg blåbær heller,
med hodet over vann,
med tankene som teller,
og sinn som kalles sann.

Vi er jo ikke like.
Men Gud skal vite at
når Gud gir makt til slike
er gave ingen skatt.

.·: :·.

Dette svake

Hva jeg tenker om hypnotiserte og knuste individer, som i begge fall er blakkede, og som jeg mener meg å vite, ut fra erfaring med meg selv og andre, er at det er angst som er hovedanliggende. En fundamental angst som kan få individer til å handle irrasjonelt, og som gjør at individer blir orienterte om beskyttelse mer, og heller enn, alt annet. Beskyttelse kan en føle en har, på ulike måter, etterhvert, og da er der noen som blir fryktelige, både som psykopater og som rene schizofrene, da de likevel følger hjertene sine. Og de har hold, på et eller annet vis, så hjertene er ikke bare borg, å lage. Stemmer i hodet, og opplevelser av å bli dirigert, kommer jo sånn at noe ubevisst kommer til bevissthet, og da er det jo ryggmargen som gir innskytelser. Ryggen er hjertets støtte. Det er ikke alle som har hjerter av gull, og når hodet ikke får rå, men spinalen, må det da nesten bli galt.

De som i dag opprettholder galskapen vi i vår tid opplever vil i vitenskapelig forstand, tenker jeg, ansees for å være like tilfeller med de som satte det hele i gang. Men de er en eller flere erfaringer rikere, og er, faktisk, enda mer jævlige enn de som var før.

Hva jeg tenker meg, er at individer som faktisk har vært døde, og som har gjenoppstått, i hodene sine er et nivå høyere, blitt, enn hva de var. Angst gir kroppslige reaksjoner, men hodene er ikke med på lassene.

Og til sist, jeg mener de blakkede individer, av begge kategorier, er avlivet, hva gjelder formell myndighet å vise. Rent teknisk er man i stand til å lede, og til å instruere, kanskje, men det å ta føring krever jo så mye mer. Blakkede individer vil med en gang gjemme seg om de blir utsatte for press.

Selv opplever jeg ikke angst, lenger, som jeg en gang gjorde. Jeg opplever ikke smerter ved mulighetene, lenger, men som realitet som rår.

Og, altså; hjertet. Rovfuglene, og rovdyrene, og også bikkjer og svin og kameler og den slags, og hval og hai og ål, for eksempel, er ikke gode å komme ut for. De vil ha seg med deg.

.·: :·.

torsdag 31. desember 2020

Godt nytt år

Vi vil samles i bunnen av bakken, hvor vi
har en plass som er for både kjelke og ski.
Og der bak oss er rennet, og skrekkblandet fryd,
med balanse og fall og med hissende lyd.

Det er noe å snakke om, kunne ha vært.
Men en vil vel langt heller gi kunnskap på ert.
Så, en sier, det gikk et slags spor, oppå der.
Jeg er helt sikker på at det livsfarlig er.

.·: :·.

onsdag 30. desember 2020

Klett

Der er et øyeblikk på Klett,
et utgangspunkt, for hver med vett,
en skillelinje, men hva mer,
en atferd, for det blikk som ser.

Der er et øye til en by.
Der er i fjell et morgengry.
Og, sjøen ligger motsatt, så
at far fra sør man tenker på.

.·: :·.

tirsdag 29. desember 2020

Snusfornuft

Skredet har en indre trang
til det å la seg rive med.
Å være i det skredets fang
er fort å bli med, på det sted.

Og innimellom er det slik
at der er fint å la det gå.
Men, ikke blir man ved det rik.
Og, intet er å håpe på.

En viss distanse gjør seg nok,
når skredet løsner og tar av.
Et skred seg gjør i liten flokk.
Men, ingen ende vil i kav.

.·: :·.

lørdag 26. desember 2020

Til kvinner

Er ringen ingen ende på
så lar en bare kjøret gå.
En ende er det jo, der bak,
og ferdigstillelse av sak.

Se, ting og tinget ende har.
Men ingen ende på det tar.
En mann er hustrus overblikk,
og synet ved ham hva hun fikk.

.·: :·.

onsdag 23. desember 2020

Deres løp er kjørt

Dere vet ... Jeg står for at den seksuelle lavalder bør være 15 år, og det har jeg begrunnet. Likevel er jeg ikke fremmed for at jeg vil gå til sengs med mindreårige jenter som er blitt ødelagte, ved voldtekter i ung alder. Jenter som er frynsede av skrekk. Kongen alene er det som er unntatt fra loven. Og de i kongens familie svarer for Hans Majestet Kongen alene. Likevel. Jeg har i flere år påpekt at jeg i realiteten er unntatt fra loven. Og nå, i visshet om at jeg er hypnotisert, er det helt utelukket, for meg, og for en hver fornuft, at jeg kan ha en formell posisjon. Likevel er jeg unntatt fra loven. Ingen kan være uenige i det. Slik, at når livet faller på plass, er det ikke utelukket, slett ikke, at jeg tar mindreårige jenter til sengs.

Man vil, liksom, melde av all forstand og all fornuft. For eksempel er realiteten at jeg er verdens rikeste mann, per øyeblikk, uten sammenligning, og hvordan man enn ser på det. Og man vil ha det til at jeg ikke kan kjøpe de varer jeg ønsker i butikker. Tyveri, og løgn, er det som ligger til grunn for at dette er mulig, og jeg har, altså, valgt å kalle, og å stå i smerten, heller enn å drepe individer. Dette gjelder, imidlertid, som jeg har nevnt over. Disse frynsede jentene. Hva som skal til for at de skal komme seg er formell kjærlighet.

Du er mi by Vaccinius

.·: :·.
re

mandag 21. desember 2020

Oppegående å være

Vi tar det med det gode
når vondt der er å få.
I vondt løp og vond rode
tålmodighet får rå.

Med myndighet å gjøre
har den slags evne stor.
Vår yndighet å føre
er jo på hva vi tror.

Men er de evner svake,
så vellyst en er blitt,
og velbehag er make,
så er en djevel gitt.

Om ikke vett og virke
en velger framfor ro
er ingen vits i kirke
og intet hold i tro.

En må mot djevel stille
om livet er blitt galt,
om intet er å ville
enn det å bli fortalt.

.·: :·.