Om meg

Mitt navn er Anders Woje Ellingsen. Jeg kaller meg Vaccinius. Jeg bor i Trondheim. Jeg er selverklært prest for Jesus Kristus, og jeg har satt opp en stad på internett, kalt Trixnix, hvor Kristi ivaretagelse tør være åpenbar.

Jeg er utdannet offiser og utdannet schizofren. Jeg formulerer det slik fordi jeg en gang sluttet med å være offiser, og jeg mener jeg har sluttet med å være scizofren, også. Jeg har kommet til klarhet i hva schizofreni er, og jeg mener jeg har overvunnet schizofrenien. Jeg var svært syk i flere år.

Jeg har skrevet en del forklaringer hvor ved jeg gjør rede for hva som kreves av den kristne. Det kan formuleres veldig enkelt, som jeg har gjort på denne bloggen under overskriften «Tro». Og det kan utdypes ved bilder. Og jeg har skrevet en stor mengde dikt. Trixnix gir oversikt. Et sted på Trixnix har jeg også presentert meg mer utførlig.

Nå vil jeg lære meg å tegne! Og, jeg vil lage toner, altså musikk. Og jeg vil blogge kloke ord. Og jeg vil skrive epigrammer. Nå som Trixnix er et ferdig verk er det hva jeg vil holde på med. Jeg er, faktisk, ufør, uten evne til å konsentrere meg, men det å skape kan jeg gjøre, ved Gud.

Priset være Herren Jesus Kristus, vår Gud! Alt hva jeg har skapt har jeg fått, og laget, i tro på Kristus.

Vær velkommen!