Om meg

Bloggeier:

Anders Woje Ellingsen
Rådyrveien 25 B
7082 Kattem
Norge
| pri.vaccinius.com |
Mitt navn er Anders Woje Ellingsen. Jeg kaller meg Vaccinius. Jeg bor i Trondheim. Jeg er selverklært prest for Jesus Kristus, og jeg har satt opp en stad på internett, kalt Trixnix, hvor Kristi ivaretagelse tør være åpenbar.

Jeg er utdannet offiser og utdannet schizofren. Jeg formulerer det slik fordi jeg en gang sluttet med å være offiser, og jeg mener jeg har sluttet med å være scizofren, også. Jeg har kommet til klarhet i hva schizofreni er, og jeg mener jeg har overvunnet schizofrenien. Jeg var svært syk i flere år, betinget av mishandling.

Jeg har skrevet en del forklaringer hvor ved jeg gjør rede for hva som kreves av den kristne. Det kan formuleres veldig enkelt, som jeg har gjort på denne bloggen under overskriften «Tro». Og det kan utdypes ved bilder. Og jeg har skrevet en stor mengde dikt, mye musikk, og jeg har uttrykt en del visdom ved korte, presise formuleringer. Trixnix gir oversikt. Et sted på Trixnix har jeg også presentert meg mer utførlig.

Nå vil jeg lære meg å tegne! Og, jeg vil lage toner, altså musikk. Og jeg vil blogge kloke ord. Og jeg vil skrive epigrammer, tror jeg. Nå som Trixnix er et ferdig verk er det hva jeg vil holde på med. Jeg er, faktisk, ufør, uten evne til å konsentrere meg, men det å skape kan jeg gjøre, ved Gud.

Priset være Herren Jesus Kristus, vår Gud! Alt hva jeg har skapt har jeg fått, og laget, i tro på Kristus.

Vær velkommen!