mandag 1. november 2021

Siste argument

ULTIMA RATIO

 

Dette er «siste argument». 


PERICULUM IN MORA


Det er fare ved å vente. Om et noe etableres som i relasjon til Gud, altså som motsatt Gud, på et vis, det være seg et forhold av betydning eller et individ særlig ordnet av Gud, er dette noe en ting for annen å forholde seg til. En motsetning er å forholde seg til, som en ting. Da kan ikke motsetningen være hellig. Da kan ikke hva som er motsatt Gud bestå, da Gud ikke tillater at der etableres en ting Gud beror på. Slik motsetning må øyeblikkelig heves. Det er fare ved å vente. 


ERRARE HUMANUM EST


Det er menneskelig å feile. Om en som av Gud mener en er feilfri, eller mener hva en gjør ikke kan omgjøres, altså at en ikke kan ombestemme seg når en har bestemt seg, er en ikke menneskelig. I så fall er en sinnssyk. Gud er Gud ved nettopp å være det fullkomne, og man mener man selv er fullkommen verdsliggjør man Gud, altså gjør man Gud simpel. Det er menneskelig å feile. 


DE GUSTIBUS NON DISPUTANDUM

Smak og behag kan ikke diskuteres. Smak er sjel, og enhvers smak er hva enhver vil bli frelst som. Det kan ikke lages en mote som gyldig for hva som gjelder, med hensyn til å bi frelst. Det er kjærligheten som rår, ikke forfekteri og håndgrep. Ingen kan ofre seg til frelse. Smak og behag kan ikke diskuteres. 


IN VINO VERITAS

I vinen sannheten, eller i vinen kommer sannheten fram. Det er ved beruselse en vil tilkjennegi seg selv som hva en dypest sett er, og det er ved beruselse en vil røpe uforfalsket hva en vet. I en hver annen sammenheng, som ved mishandling og tortur, vil en taktisk tilkjennegi hva en tenker det lønner seg å røpe. En vil ved tortur kunne røpe hemmeligheter i det forsett å berge livet, men en vil gjøre det forsiktig, og på en måte. Det er alene ved beruselse en mister hemninger. I vinen kommer sannheten fram. 


NON OLET

Lukter ikke, eller pengene lukter ikke. Hva som ikke eimer noe uttrykker ingen myndighet, og er ikke til å frykte. Penger, for eksempel, er midler uten lukt, uten kraft. Våpen er likeledes uten kraft. Hva som er til å frykte er bruken av de rene midler. Pengene lukter ikke. 


OMNIA VINCIT AMOR

Kjærligheten seirer over alt. Da kjærligheten seirer over alt, og det ble formulert av Vergil før de berømte Pauli ord i Første Korinterbrev, kan intet annet seire. I forfølgelse av drifter og begjær vil en ta til seg og få tilfredsstillelse innimellom som ved en gi og ta akt, og en seirer egentlig aldri da den som gir alltid vil gjøre så som tenksom og var. En seirer aldri ved utøvelse av begjær. En kan ikke gjøre godt ved å gjøre vondt. Kjærligheten seirer over alt.


.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪