fredag 14. mai 2021

Påbud i Norge

Det er forbudt å være djevel i Norge. Vi har i straffereglene to bestemmelser som kan oppfattes som påbud å være. Det store, i så måte, er Kongelig Resolusjon av 10. juni 1949. Det andre er bestemmelsen i Straffeloven om forsømmelse av hjelpeplikt. Se Straffeloven, § 287. Begge disse bestemmelsene er ikke egentlig påbud likevel. De er bestemmelser avledet av den grunnleggende prinsipp en kan lete seg til i Grunnloven, som er at det er forbudt å være djevel i Norge. Det er forbudt å være ryggesløs.

Man kan merke seg at den nevnte bestemmelsen i Straffeloven ble endret 19. juni 2009. Det framgår ikke klart, men jeg mener det er siste ledd som er endret, og sånn som lovbestemmelsen nå er formulert er den de facto kraftløs. En straffebestemmelse kan imidlertid ikke gies tilbakevirkende kraft.

Hans Majestet Kong Harald ga i sin tid audiens til Taperforeningen. Vi kan tolke det som uttrykk for en viss oppmerksomhet. Likevel var det svært uheldig at Kongen så gjorde. Kongen kan treffe folk, og snakke med folk, rundt omkring, men det å gi audiens er særlig. Kong Olav uttalte at han også var kommunistenes konge. Kommunistene på den tid kunne være litt vågale. Men da tenkte nok Kongen på at Kongen ikke var autokrat, akkurat, men samtidig sånn at det er makta som rår. Og det er forbudt å være djevel i Norge. Det er forbudt å være ryggesløs.

Påbud skal ikke forekomme, i Norge. Påbud, i lovs form, undergraver retten, både i juridisk forstand og som institusjon.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪