lørdag 1. mai 2021

En tanke om framtid

Det er et spørsmål hvordan verden blir, framover. Hva det går på, er om folk vil opprettholde juridisk lovverk. Kan hende vil man rett og slett la idioter være idioter og la Gud rå. Det å bestemme seg for det ene eller det andre er ikke ett menneske gitt å gjøre, men fellesskapet, ved Gud, og jeg tenker at det vil variere mellom kulturer, hva man i framtiden vil ha. Imidlertid, selv om materiell lov oppgies, vil der måtte være en grunnlov, som livet er betinget av. Det kreves at det i den grunnlov er gjort forpliktende at personlig integritet og eiendomsrett skal aktes. Om der ikke er selvstendighet, og/eller mulighet til å utfolde seg, materielt, er en hver forestilling om Gud meningsløs, og verden, eller stedet, plassen på jord, vil forkomme i sånn corona sykdom. Denne epidemien er faktisk farligere og verre enn hva Svartedauen var, da det til den er knyttet en ide, altså, en forestilling om makten på jord.

En må evne å skille mellom gutter og jenter. Jenter kan ikke, som gutter kan, stå imot når omstendighetene blir rent vonde og intet tillates. Jenter kan ikke anta myndighet som gutter kan. Sånn er vi av Gud skapte, og vi skal i en hver forstand, også juridisk, om så er, være på det rene med det faktum. Intet tillates en mann. Det er bare sånn det er.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪