onsdag 14. april 2021

Tro og gjerning

[ Denne posten ble egentlig postet 13. april kl. 19:06. Dessverre er det sånn, at da jeg nettopp slettet en post på denne bloggen, var en djevel der og så til at denne posten ble slettet i stedet. Heldigvis hadde jeg nettsiden oppe, så jeg kunne kopiere posten. Og det er hva som følger her under. ]

Dere vet, der er ingen som frelses ved å gjøre de riktige tingene. Der er ingen som frelses ved gjerninger, da sånne er definerte, og alt hva kristent er blir et skuespill når en forventes å gjøre de riktige tingene.

"Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus."
Galaterbrevet, 2:16
"Han som gir dere Ånden og gjør under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger [vellykkede gjerninger] eller ved at dere hører og tror?"
Galaterbrevet, 3:15
"Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus."
Galaterbrevet, 3:23

Vi vet, imidlertid, at der er en mann eller to som er en tanke stor. Det holder ikke. Tro uten gjerning holder ikke. Om en ikke viser kjærlighet, bare går for å være kjærlig, holder det ikke.

"Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?"
Jakobs brev, 2:14
"For som kroppen er død uten ånd [kjærlighetsvilje], er troen død uten gjerninger."
Jakobs brev, 2:26

(Utdragene fra Bibelen er kopierte fra Bibelselskapets nettbibel, til å finne på bibel.no .)

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪