fredag 19. mars 2021

Treenigheten


Problemet med den forestilling om treenigheten som er vokst fram, illustrert ved figuren her til venstre, er at det jo er temperatur, trykk og spenning det her er snakk om. Forutsetningen for at vi skal kunne snakke om temperatur, trykk og spenning er at der må være rom, altså en omgivelse. Slik at om det i religiøs forstand skal gi mening å forholde seg til temperatur, trykk og spenning, så må det være som hva Kristus til en hver tid er, på et sted.


"Men jeg sier dere: Dere skal i det hele ikke sverge, verken ved himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem - for det er den store konges stad."
(Matteus evangelium, 5:34-35)

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪