lørdag 20. mars 2021

Bevoktning av Haukåsen

Haukåsen skal være et beskyttet område, og beskyttelsen skal være effektiv. Den vokterbolig som bygges skal ligge i tilknytning til jentenes kvarter.

Vokterstyrken skal stå under kommando av politimesteren i Trondheim, og soldatene skal alle ha politimyndighet, eventuelt begrenset til området. Soldatene skal være i førstegangstjeneste. Vokterstyrken skal bestå utelukkende av ledende menige og av underbefal. Der skal ikke være offiserer i vokterstyrken. Vokterstyrkens uniform skal være den arbeidsuniform i Hæren som benevnes M-98, som er løs og ledig, og som er et rimelig pent plagg som strøket og fin, men den skal skilles fra Hærens uniformer ved ikke å være kamuflasjefarget eller grønn av farge, men ved å være brun av farge. Hodeplagget skal være den feltlue som til en hver tid nyttes i Hæren, med det emblem som til en hver tid nyttes i Hæren. Styrkens primære øvingsfelt skal være den lille del av Bymarka som ligger sørvest for Saupstad, med den skytebane som der er.

Vokterstyrken skal være bevæpnet, med automatvåpen med kort rekkevidde. Der skal ikke lages regler for hvor mange voktere der til en hver tid skal være ved inngangene til området, eller på strendene på Haukvannet og Lianvannet. Det primære hensyn vokterstyrken som sådan ivaretar, tenker jeg, vil være, på kort sikt, å trygge jentenes atferd, og på lang sikt å sørge for at det til en hver tid er ro på stedet.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪