lørdag 2. januar 2021

Dette svake

Hva jeg tenker om hypnotiserte og knuste individer, som i begge fall er blakkede, og som jeg mener meg å vite, ut fra erfaring med meg selv og andre, er at det er angst som er hovedanliggende. En fundamental angst som kan få individer til å handle irrasjonelt, og som gjør at individer blir orienterte om beskyttelse mer, og heller enn, alt annet. Beskyttelse kan en føle en har, på ulike måter, etterhvert, og da er der noen som blir fryktelige, både som psykopater og som rene schizofrene, da de likevel følger hjertene sine. Og de har hold, på et eller annet vis, så hjertene er ikke bare borg, å lage. Stemmer i hodet, og opplevelser av å bli dirigert, kommer jo sånn at noe ubevisst kommer til bevissthet, og da er det jo ryggmargen som gir innskytelser. Ryggen er hjertets støtte. Det er ikke alle som har hjerter av gull, og når hodet ikke får rå, men spinalen, må det da nesten bli galt.

De som i dag opprettholder galskapen vi i vår tid opplever vil i vitenskapelig forstand, tenker jeg, ansees for å være like tilfeller med de som satte det hele i gang. Men de er en eller flere erfaringer rikere, og er, faktisk, enda mer jævlige enn de som var før.

Hva jeg tenker meg, er at individer som faktisk har vært døde, og som har gjenoppstått, i hodene sine er et nivå høyere, blitt, enn hva de var. Angst gir kroppslige reaksjoner, men hodene er ikke med på lassene.

Og til sist, jeg mener de blakkede individer, av begge kategorier, er avlivet, hva gjelder formell myndighet å vise. Rent teknisk er man i stand til å lede, og til å instruere, kanskje, men det å ta føring krever jo så mye mer. Blakkede individer vil med en gang gjemme seg om de blir utsatte for press.

Selv opplever jeg ikke angst, lenger, som jeg en gang gjorde. Jeg opplever ikke smerter ved mulighetene, lenger, men som realitet som rår.

Og, altså; hjertet. Rovfuglene, og rovdyrene, og også bikkjer og svin og kameler og den slags, og hval og hai og ål, for eksempel, er ikke gode å komme ut for. De vil ha seg med deg.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪