mandag 21. desember 2020

Man får se på det

Kjære soknebarn! Jeg mener jeg har kommet til en erkjennelse, nå, av hva det er min generasjon mennesker faktisk har opplevd. Jeg har opplevd mye selv, jeg er var på hva folk forteller meg, om enn ingen tør å være meg nær, egentlig, og jeg er var på hva jeg ellers hører og ser. Det er djevlers verk, hva som har funnet sted, ved hypnotisering og knusing av individer, ved drap, tyveri, forfalsking og ødelegging, men hva jeg i denne prekenen vil peke på, er dette sinnssyke. Vi har med psykopater og schizofrene å gjøre.

Schizofreni og dette som vi kan kalle psykopati er i grunnen ikke annet enn rendyrking av hva Moses ved Moseloven pekte på, og advarte mot, og det fant sted omkring 1300 år før Kristus. Moses pekte for eksempel på dette å spise dyr som ikke tygger drøv, som ikke har splittede hover, han pekte på det å spise rovfugler, og på det å spise sjødyr som ikke har finner og skjell. Han pekte på det å ikke øyeblikkelig bli tenksom og var ved smitte i form av sopp, på legeme, klær, og hus, og han pekte på dette å ikke rense seg etter å ha tatt i lik, for eksempel. Han pekte på hva kjønnslig omgang er som gjør simpel, og han pekte på betydningen av å holde seg selv, og ting en har minner om Gud ved, i hevd. Du skal være hellig, sa Moses, som Gud er hellig. Denne galskapen som min generasjon er preget av er forfølgelse av hva Moses advarte mot. Psykopaten er et rovdyr, som ikke tygger drøv, og som ikke har splittede hover. Han er rendyrket så.

I det militære vet man at soldater kan bli akutt sinnssyke i strid. Påkjenningene og belastningene i strid kan bli så store at man blir sinnssyk. Uten på noen som helst slags måte å undervurdere den smerte og de pinsler som knuste individer har gjennomgått, og husk, jeg er militært utdannet så jeg har en forestilling om hva strid er, og husk, jeg har opplevd noe selv, så er det dette vi må tenke på når vi ser til knuste individer i alminnelighet, i dag. I Hæren blir slike akutt sinnssyke tenkt trukket tilbake fra frontlinjen, for å restituere seg, altså komme seg, før de igjen kan bli soldater. Det har med frykten, å gjøre. Saken i våre dager er at disse psykopatene søker å opprettholde frykten. Slik at hva som gjelder, er å bli kvitt psykopatene. Disse psykopatene er også schizofrene, og igjen, husk, schizofreni overvinnes ved å skjelne til Moseloven, men disse psykopatene har rov og vellyst i tankene. De vil aldri finne på å skjelne til Moseloven.

Erfaringer en i livet gjør er så at en blir preget, og som torturofre er der noe en ikke kan glemme, som en har erindring om. Jeg tenker det er så, at etter slik erfaring, er en egentlig ute av stand til å føre. En kan, og vil, imidlertid, komme seg.

Jesus sa noe om at Han ikke var kommet til verden for å ta bort Moseloven. En skal være litt var, når en leser i de oversettelser som er av Bibelen rundt omkring, og en skal være litt var i det hele tatt når en leser hva noen har ment at noen har sagt. Avskriftene fra kildene kan jo også ha blitt gjort med endringer. Akkurat dette har med det å tygge drøv, å gjøre, ikke sant. Men Jesus sa noe mer, og hva Jesus da sa, mener jeg, var at intet i Moseloven ville slutte å gjelde før noen hadde påpekt hva Moseloven faktisk er. Det er hva jeg nå har gjort.

Ære være Vår Far i Himmelen, som kom til jorden i egenskap av Sønnen å være, og som ble Vår Herre og Far ved å ta menneskeheten over det umulige skillet mellom utvalgt folk og alminnelig tilhørighet. Må Gud se til at vi raskt kommer oss etter det forferdelige vi nå opplever, og at vi i tro og tillit kan se framover, lystne på livet.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪