lørdag 7. november 2020

Denne Lot

Vet dere, han der Lot, som det er tale om i Første Mosebok, altså nevøen til Abraham, var kanskje ikke så dum. Jeg har lurt på det der. Lenge. Og, hypnotisert som jeg er, kommet til erkjennelse av at så er, har tankene mine endret seg litt, med tiden.

Vedkommende ble jo ikke beordret av Abraham til å forlate det sted i verden hvor dette tårnet ble satt opp og man ville være himmelske. Og der var familie. Han hadde hustru og to barn, som det er tale om i Bibelen. Og han skilte seg fra Abraham, sin onkel, da det kom til stykket. Som var det lovte land.

Så skjedde det noe, der i begynnelsen. Engler kom til Abraham, og lot ham vite at han ville bli far, selv om han og hustruen Sara, var langt oppe i årene. Så dro englene til Sodoma, og traff Lot, i porten, som nødde dem til å ta inn hos ham for natten. Lot var hypnotisert, tenker jeg. Helt viss, er jeg, på at Lot var hypnotisert. En ting er at i Sodoma ville mennene ha omgang med disse englene, ikke sant, som om de hadde jevnlig omgang med Lot og bare tok seg til rette. Og noe annet er at Lot sov, heter det seg, da hans to døtre unnfanget sine avkom ved ham. For, englene førte Lot og hans familie fra Sodoma da Sodoma av Gud ble utslettet. Døtrene av Lot var giftet bort, og likevel ble det sånn at de var med. Og, i fjellene var det sånn at de følte seg veldig alene, og gjorde dette med Lot, som de gjorde, mens han "sov", heter det. Vi vet at avkommet så ble ammonittene og moabittene, og begge folkeslag ble mange generasjoner etterpå utslettet av Gud. Der var individer, selvsagt, blant disse, av begge kjønn, som ble isralitter, men likevel. Alt det der er er ting å peke på. Men hva utrettet Lot? Tenk, at det i Første Mosebok er fortelling om ham. Og, om hustruen hans, som ble en saltstøtte. Rimelig satt, må vi tenke. Og, tenk at han neide, i byporten til Sodoma, da han så de der englene. Ikke sant. "De var hårdnakkede og valgte seg en høvding og ville i sin gjenstridighet vende tilbake til trelldommen. Men du er en Gud som tilgir, nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Og du folot dem ikke." (Nehemjas bok, 9:17).

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪