mandag 9. november 2020

Beskyttelse mot negative energier

I nøden spiser fanden fluer. Og, nøden lærer naken kvinne å spinne. Jeg vet ikke så mye om energi. Jeg skjønner, imidlertid, at energi har med elektroners bevegelse å gjøre, og i det siste har det vært sånn kraft i den negative energien i leiligheten min at jeg måtte gjøre noe. Hva jeg har gjort har vært veldig effektivt.

Jeg frykter for at fler enn meg opplever, eller har opplevd, dette å bli søkt tvunget eller påvirket ved negative energier. Det er lett, i våre dager, å plante en sånn mottaker, eller transformator, i folk, og det er ikke så lett å påvise hva som finner sted. Jeg mener, imidlertid, at elektronisk påvirkning kan påvises medisinsk ved en blodprøve. Tanken min er at elektroner, gitt trykk og temperatur, danner salt. Og, i neste omgang, olje.

Hva som skal til for at elektroner i lufta, og der har vel alle elektroner sin opprinnelse i sollyset, blir til fart og spenning er at de settes i bevegelse, tenker jeg, med en veldig hastighet. Når sånne vannkraftverk lager strøm, er jo det hva som skjer. Og, tenker jeg, at en sånn elektronisk påvirkning i krig kan være formidabel. Og igjen tenker jeg analogt, og i dette fall flodbølge. Faktum er at trær, eller gjerder, tar bort masse kraft fra en sånn flodbølge. Og, i en leilighet har en gardiner, ikke sant.

Elektroner er jo knyttet til lyset. Fra sola, opprinnelig, og når sola kaster lys, som inn i et lukket rom, er det elektronenes verk. Disse elektronene, som kastes, eller som i en viss forstand er løse, og kanskje uavhengige av lyset, hva vet jeg, vil kunne fanges. Trondheimsfjorden fanger elektroner. En lysestake i sølv likeså. Gjenskinn. Og, Trondheimsfjorden er saltvann. Om det er elektronenes skyld at så er, vil salt i en sølvbolle, eller tinnbolle, med et telys oppi, fange elektroner i enda større grad enn om der ikke var salt i disse.

På en gipsvegg, kan det være, om ikke veggen er av respatexplater, prøvde jeg noe sært. Det var to særlig døde punkter ikke langt fra hverandre, så jeg. En krok festet til veggen med en ekspansjonsskrue. Og en spiker ved siden av, som et bilde hang på. Spikeren erstattet jeg med en skrue, som ble litt svær, for jeg festet en ståltråd mellom de to punktene. Tanken var at de to punktene ikke var like, sånn energisk. Men de ble forbundet med hverandre. Det tenkte jeg, ble til en felle for elektroner.

Annen slags felle for elektroner jeg har laget er tomme glassflasker uten topp. Jeg mener sånne må fange løse elektroner. Jeg mener det må være en vanvittig elektronisk aktivitet i sånne sorte hull i verdensrommet. I noen få flasker har jeg hatt litt salt i bunnen av flasken. Jeg mener det forsterker effekten av fellen. Jeg har også festet en magnetisk tape rundt et par flasker. Jeg mener også det forsterker effekten av fellen. Dessvere er den magnetiske tapen jeg kjøper alltid avmagnetisert, nærmest.

Og, så er det dette med å møte på nivå. Den ene måten er hva en kan kalle feminin åtgjerd, tenker jeg, og det er å søke å få elektronene til å gå til jord. Det synes jo som om det er hva de vil. Og et lyn går heller ned i et tre enn i en bil. Det har med retningen å gjøre, tenker jeg. Slik at, om en lager en lynavleder i rommet, som går til jord, vil det være effektivt. Jeg har jo en del metallgjenstander, i leiligheten, og kobber og messing leder strøm bedre enn jern og stål. Men, altså, retning. Så, jeg laget en messingtråd i bokhylla som går opp ned, og knyttet noen metallgjenstander til den, og en ledning derfra ut til hagen hvor den går til jord. Det er effektivt.

Den andre måten kan en vel tenke om som maskulin, tenker jeg. Det er snakk om å krige ut. Faktum er, altså, at når lynet slår ned i en bil, vil de som sitter i bilen normalt ikke ta skade. Fenomenet kalles Faye's bur. Saken er at lynet slår ned i karosseriet, som er av metall, og som omslutter kupeen, slik at spenningen vil følge karosseriet, og så gå til jord. Apropos, er det sånn at i et fly er det karosseriet på flyet som gir jord. I en leilighet, eller i et hus, er det ikke mulig å lage et sånt Faye's bur, mener jeg. Der er intet omsluttende metall, og vinduene er for store. Men, i et murbygg, som jeg bor i, er det jo støpejern, overalt. Og de jernstrengene er koblet til hverandre, for at reisverket skal stå i ro når en heller på sement. Slik, at om en laget en jording dit, ville det ta bort noe av elektronene, tenkte jeg. En kommer jo ikke så lett til armeringsjernet. En treffer det med borremaskinen nesten hver gang en vil lage et hull i veggen, men likevel. Kanskje er det likevel der, i det lukkede rom, inni murveggen, ikke nødvendig med kontakt, tenkte jeg. Og jeg hadde et hull som var litt romslig, sånn at det tydeligvis var lenger enn skruen, og skruen var tydeligvis lenger enn ekspansjonsskruen, så jeg festet jordingen til lynavlederen i den skruen, og det var effektivt.

Det andre, ulikt det første maskuline, jeg gjorde, var å tenke at det går elektriske ledninger i leiligheten. Og løse elektroner i lufta vil søke høyspentledninger, for eksempel, og høystendledninger har jordfester ved høyspentstammene. Slik at, om der var strømførende ledninger som sprikte, i rommet, med en avstand ikke lenger enn at de to var relaterte, og der i tillegg var noe jording i nærheten, ville det være drepende effktivt på elektronene. Det prøvde jeg, og det er effektivt. Grunnen til at der ikke er spenning i en stikkontakt, mellom de to polene, er at begge polene er innebygde.

Jeg har ikke gjort noen endringer på det elektriske anlegget i leiligheten. Så å gjøre er forbudt, i henhold til norsk lov, sånn som jeg kjenner loven. Men, en må jo være litt bevandret for å gjøre og få til, sånne ting som jeg har gjort. Det å skjøte ledninger, sørge for at der er ordentlig kontakt, og sånne ting, og det å isolere ledninger, er jo ikke håndgrep. Og en må vite hva det er som leder strøm, og hva som ikke gjør det. Så, en far gjør seg.

Vit, forresten, at det alltid er litt spenning i en lampeledning selv om en slår av lampa. En tenker seg at strømmen blir borte ved bryteren, når en slår lampa av. Men selv om en slår av lampa, er der spenning i lampa. En kan få støt. For at lampa skal bli død, elektronisk, må man ta ut stikkontakten, eller ta ut sikringen. Og noen elektroniske apparater, sånn som den personlige datamaskinen, går jo på batteri, også. Om der er en elektronisk kanon i noe sånt må apparatet konkret fjernes. Ellers er det jo sånn, at ikke mange sånne åtgjerder hjelper, om den djevel kommer nære nok, som er ute etter en.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪