tirsdag 23. juni 2020

Hva haiku er

Vet dere, det tok tid før jeg kom til en forståelse av hva haiku er. Haiku kan man lese om på internett, men etter som jeg skjønner det er den en diktform i buddhistisk tradisjon, særlig vedlikeholdt i Japan, der diktet bare er på tre linjer, og der er 5 - 7 - 5 syllabler i linjene.

bussen til byen
seterygger overalt
størrelse forutsatt

På hjemmesiden min, altså på vaccinius.com, har jeg nedfelt noe om haiku formen. Jeg føler for å legge til hva jeg i denne bloggposten skriver. Hva jeg mener, er altså at det at man i øst begynte å skrive på denne formen hadde å gjøre med at det kristne budskap i en viss grad var spredt. Jeg mener, at om vi sammenligner gamle, tradisjonelle språk, og da tar jeg for gitt at det er sånn i norrønt, for eksempel, så var de ikke gjeldende, de som snakket, slik vi oppfatter det i dag. Se forklaringen min av latin, på hjemmesiden. Hva som er med språk innenfor kristne tradisjoner, er at der er subjekt - predikat - og objekt, slik at "sånn er det". Eller, "det er så." Dette er de tre linjene i haiku diktet, tenker jeg. Tenker vi ordklasser, og vitenskapelig, vil det nesten måtte bli "en gjør så", slik at der er substantiv, verb, og enten adjektiv eller adverb. Det er interessant, for adjektivet er jo moderen, og adverbet er sønnen, i lys av modellen jeg har kalt "The Prime Idea". Altså, noe skjedde hva gjelder myndighet, ved framstillingen av haiku.

Jeg frykter for at der er mye rart, særlig i Vesten, hva gjelder dikt som går for å være haiku. Og jeg mener at om det er mening i at linjene i diktet skal være av ulik lengde på japansk, og sikkert kinesisk, og koreansk, og vietnamesisk, for alt hva jeg vet, og syllabler, skjønner jeg, vet de ikke hva er, nesten, så er det min erfaring at de beste dikt er firkantede, med gjennomgående rytme. Det å ville lage et firkantet dikt av tre linjer er liksom et litt teit forsett. Men, vet dere, nå skriver jeg flytende på form. Og min erfaring er at diktet alltid blir bedre når jeg tvinger det til å være bestemt, ved formen. Der er begreper, som gir assosiasjoner, men så er det dette, at der i mitt sinn skal være en av fire metoder kalt meter, og der skal være linjer som er like lange. Og, når jeg tenker meg til hva som mangler blir diktet alltid bedre.

Forslaget mitt er at vi i vest lager et haiku der vi beholder de tre linjer, inspirert av øst, og vi beholder denne meningsfullhet, inspirert i fra øst, hvorved ting tar tid. Og, så lar vi diktet være på tre eller to trykk i hver linje, mens vi skriver jambisk eller trokeisk. Tre trykk er jo søtt, da, for der er jo tre linjer.

være rett er viset
fotballspiller viser
tingrettsdommer vinner

. (punktum)

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪