tirsdag 19. mai 2020

Utdanning

Jeg har igjen gått en tur igjennom Rådyrskogen, og observert ødeleggelser, og ryddet opp, og jeg er rasende.

Vet dere, at for å bli utdannet psykolog trenger man 6 års utdanning. Det er lang utdanning. Det er lengre enn dagens mastergrad på universitetet. Og, psykologiutdanningen var embetseksamen. Jeg vet ikke hvordan det er nå, men psykologer ansatte i Staten ble øyeblikkelig embetsmenn. Ikke sant. Men vet dere, legeutdanningen er også 6 år. Og, hva verre er, disse psykiaterne er jo både leger og psykologiutdannet. Så, i Norge, er psykiaterutdanningen på 6 år (lege) + minst 5 år (psykologiutdannet). Det er 11 år. Skjønner man? Sitte på skolebenken i 11 år?

Min utdanning, som befalingsmann, er egentlig bare på 4 år. Ett års grunnleggende befalsutdanning (for sersjant å bli, som er den ypperste menige av grad), og så tre års krigsskoleutdanning, for løytnant å bli, som er den nest laveste offisersgrad. Det er forskjell på de som tenker innfløkt og de som tenker "hva fa'en", og som lærer seg til å ordne opp, når det trengs. Men, jeg mener jeg er ganske flink til å peke på, tross min korte (?) utdanning. Og, det er jeg, i kraft av krigsskoleutdannet befalingsmann å være, som er kongens mann. Ikke sant. Senere har jeg lært litt mer. Jeg har tatt en lavere grad ved universitetet (canditatus magisterii), og jeg har lest litt som aldri ble til noen universitetsgrad, i den situasjonen jeg har vært i. Og jeg undres; hvem har lest Augustin's "Bekjennelser"? Dere skjønner, Augustin ble opplært til å bli sånn gnostiker. Gnostikere gjorde et klart skille mellom ovenfra og nedenfra, og de lagde regler for hva som gjaldt, da en var sånn nedenfra. Og, de mente at det som var nedenfra var noe Gud lot tenne, i særlige fall, for oppvakte å bli. De, altså gnostikerne, visste hva som skulle til, liksom. Alt dette er tull, kom Augustin fram til. Kjærligheten er hva som gjelder, og kjærligheten er hva alle mennesker er om de ikke er besudlet av synd. Og Augustin laget en munkeorden, da han ikke fikk gjort kort prosess ved sitt syn, i middelalderen som han var.

I dag er det igjen dette gnostiske syn, egentlig, som gjør seg gjeldende. Dette spedalske "scientific religion" tøvet er typisk gnostisk. Mystisisme, og vrangforestillinger. Om man ikke gjør Jesus Kristus gjeldende, er man imot, ikke sant. Og 11 års utdanning er veldig lang tid, tenker jeg. Men, blir man ikke litt underlegen? Og overlegen? Jeg mener det er noe med det. Og, Kongens mann er man definitivt ikke..·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪