mandag 18. mai 2020

Dagen i dag

Jeg er Norge. Hans Majestet Kongen ble opplagt avlivet, på et tidspunkt, før 2006, og hans "look alike" ble knust ved et besøk til Kina for ikke lenge siden. I kraft av militær befalingsmann å være, krigsskoleutdannet sådan, og ved Guds forsorg, er jeg Norge. I kraft av "Kongelig Resolusjon av 10. juni 1949" er jeg, som min stand, Norge. Den som ikke er med meg er imot meg.

Det faktum at jeg ved over tjue års tvangsbehandling med invalidiserende medikamenter ble knust endrer ikke dette forhold. Det faktum at jeg er hypnotisert, og gjenstand for en bestialsk intim manipulering endrer ikke på dette forhold. Jeg er Norge.

Det faktum at jeg i Psykiatrien er diagnostisert til paranoid schizofren å være, på bakgrunn av 17 eller 18 akutte psykoser, betinget av den djevelskap jeg i over 23 år har vært gjenstand for, endrer ikke på dette forhold. Jeg er Norge.

Enten er man med meg eller man er mot meg, i Norge. Jeg er målet. Det å være kunstig og falsk er å være imot meg.


.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪