mandag 16. mars 2020

Hva vi står overfor

Vi har, på norsk, noen ord på dette vi står overfor, skjønner jeg, og som har utviklet seg i særlig omfang spesielt i de senere år, hvor kvinner, spesielt, men også menn, er blitt avlivet ved fysisk vold, og da, forstår jeg, særlig ved elektrisk påvirkning, og hvor disse menneskene, som ikke er døde i vitenskapelig forstand, men har sluttet å kaste lys, som lyset i seg selv i generasjoner har kastet lys, og da snakker vi om seks tusen år, tenker jeg, og det kan være:

  • Knuse
  • Blakke
  • Fjerne lyset
  • Fjerne (livs-)gnisten
  • Ta bort glimtet i øyet
  • Banke vettet utav
  • Ta motet fra

Jeg tenker meg der er fler uttrykk for det samme, og at disse uttrykkene har sluttet å være uttrykk for hva de faktisk er etterhvert som mennesket er blitt sivilisert.

I dag, tenker jeg meg, reises spørsmålet om dette er veien å gå, da de knuste kan få glimtet i øyet, igjen, gitt visse betingelser, og da vi er på vei inn i endetiden, hva jeg på siden "The Prime Idea" har vist til som overgang fra exogen til extragen realitet, og som jeg, ved Gud, mener jeg å være førstemann til å utøve. Det synes som om disse avlivede, igjen, gitt visse betingelser, hever seg, på et vis.

La meg formulere dette entydig, og klart, med forstørret og uthevet skrift:

Det er helt uaktuelt.

Det å komme til seg selv, en erfaring rikere, er ikke det samme som å bli et nytt menneske. Og, disse djevler som begår kriminelle handlinger og soleklare brudd på alt hva som i Bibelen forfektes, har intet hold, og ingen framtid. Så sant jeg har laget Trixnix.com: Det er fullstendig uaktuelt å godta at det å blakke et menneske vil bli rettferdiggjort.


.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪