onsdag 25. mars 2020

Hor

Kjære medborgere! Les Bergprekenen! Jeg mener, vi elsker Johannesevangeliet, av den grunn at Guds kjærlighet til mennesket der så tydelig er formulert. Matteusevangeliet er mer sånn at en blir veldig aktsom. Og Bergprekenen, som er å finne i Matteusevangeliet 5 til 7, er essensen, hva gjelder det å akte. Tydeligere enn hva Jesus i den tale lot formulere kan det ikke sies, hva gjelder det å ha sitt på det tørre.

Der er i Bergprekenen mye å ta tak i, og mye å fundere på. Men la meg i denne preken peke på hva Jesus sa om hor. Også Paulus, som kom til å bli hedningenes apostel, kalt, lot skrive noe særlig om hor, nemlig i Første Korinterbrev 5, 6, og 7. Og dette med hor er i dag særlig aktuelt, både fordi den teknologiske utviklingen har vært så at det virker hemmende at det å ha vilkårlige samleier er forbudt, og fordi Jesus sa at i oppstandelsen, altså i endetiden, hverken tar eller gir fedre til ekte. Se Matteusevangeliet 22:30. Og det er sånn, at de Ti Bud gjelder til alle tider. Og budet er klart: Du skal ikke drive hor! Du skal ikke forvalte andre mennesker, kvinner eller menn, men anse et hvert annet individ som Guds særlige. Og du skal ikke selv utarte. Ett er nødvendig, og det er å ha et heldig utgangspunkt, og om du lefler med hva du vet gjelder, blir du stygg. Og, altså, vilkårlig samleie.

Vet dere, jeg er skeptisk til denne moderne bruken av medikamenter til alle mulige plager. Jeg er mer der at jeg har sans for biologi, og ikke kjemi, hva gjelder det å ivareta kropp. Men jeg er jo ikke dum, og innser at vitenskapen har fått til noe, ved hodepinetabletter, for eksempel. Det blir imidlertid fort mye, av sånn kjemi. Og denne prevensjonspillen er sånn, synes det meg, at kvinner mister en side ved seg som er Gud gitt. Det har med å være deilig, å gjøre. Der er, imidlertid, andre effektive prevensjonsmidler, som ikke endrer systemet i kvinnekroppen, men som hindrer effektuering av en isolert funksjon. Og, det har vi fått til å lage. Det er vitenskapens verk. Vi er ikke så dumme. Og hyggelige samleier er morsomme, og fantastiske minner, kan være, og steg på veien, når en ikke må bekymre seg. Det å åpne seg er givende når det skjer i trygghet. Det er min tanke. Og, at det ikke er hor man bedriver, når man således åpner opp og åpner seg, for det er ikke det å bli stygg det er snakk om. Jeg tenker at det var hva Jesus pekte på, ved sine ord. Og jeg tenker, at hva Paulus formulerte er helt sant. Det kan ikke imøtegåes, hva Paulus lot formulere om hor. Det er ikke et kors, at så er. Det er tvert imot en erkjentlighet av at vi er ikke så dumme. Og, det er takknemlighet til fedrene, som både satte pekefingeren i været, og som laget forutsetningen for at vi kan fryde oss.

Mange vil, imidlertid, tenke sitt, men færre med tiden, og tenke at en kvinne er gitt å bedre, ved sitt avkom. Og, ære være de. Og, når så er, vet vi, må avkommet ha hold, og budene om hor blir bokstavelige. En kvinne som gir liv til en sønn uten tilhold å ha, lager noe stygt.

Sånn er det. På Engelsk sier man «take it or leave it,» og det er hva jeg selv vil si. Du om det. Hva som gjelder, som overalt ellers, er altså tro. Og, les Bergprekenen! Det å gjøre vil befeste din tro.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪