mandag 7. oktober 2019

Hviledagen

Kjære sognebarn; det blir fort litt mye. Det sier vi jo, og når jeg skriver denne prekenen er det mandag, og jeg tenkte i dag på at i går var det søndag, og det var søndag hele dagen, faktisk. Og, kjære sognebarn, det blir fort litt mye. Mye å være med på. Budet i Moseloven er jo krystallklart, og greit, som det der heter, at «du skal holde hviledagen hellig.» Men, så er det så, dessverre, at der er de som absolutt vil bestemme hva «hellig» da er. Og, det blir fort litt mye. Jesus sa ikke så mye om det, kanskje. Men da fariseerne og de skriftlærde anklaget ham, fordi han helbredet, på sabbaten, ristet han vel litt oppgitt på hodet. For også Jesus kunne jo være oppgitt, selv om han var ovenfra. Som legeme sanset han som en hver annen. Og han svarte med å spørre; er det lov å gjøre godt, på sabbaten? Altså; er det forbudt å vise kjærlighet på hviledagen? Ved det spørsmål blir det litt komplisert, ikke sant. For, de som lister hva en kan tillate seg på hviledagen vil da måtte liste et par uttrykk for kjærlighet, i tillegg. Og da blir det jo mye å gjøre. På hviledagen.

Det er altså dette, som noen sa, leser vi i Bibelen, at hviledagen er der for oss, og ikke for Gud. Det er ikke sånn at Gud sier at hviledagen er kjempeviktig, for et eller annet, så dere må passe på å gjøre sånn og sånn ... Ikke sant. Så, det blir fort mye av sånt styr. Saken er at vi har å roe oss ned, en dag i uka, og tenke litt, og reflektere over hva som har vært, og glede oss til det som kommer. Og, det gjør vi jo uten å være passive. Og, for deg passer det kanskje å hogge ved, på en søndag. Men for meg passer det kanskje ikke, om jeg hogger ved fem dager i uka, sånn at jeg har det som virke, eller jeg bor ved siden av deg, så jeg må sitte å lytte til at du hiver vedkubber veggimellom. Om så er blir jeg vel litt engasjert. Og, jeg skulle roe meg ned.

Vel. Denne vitenskapen er artig når den lar forklare. Er noe forklart, så vet vi jo hva vi kan gjøre. Men, når vitenskapen blir bestemmende for hva vi skal gjøre, altså, når vitenskapen angir vei, blir det helt galt. Det blir fort litt mye. Jesus Kristus er sannheten, veien, og livet, og sånn er det bare.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪