fredag 6. september 2019

Dumskap

Den som er med på å sabotere meg, eliminere meg, og ødelegge meg, og som ved det faktisk vil drepe meg, og som klager på at jeg ikke er som jeg skal være, er selvsagt ren Satan. En trenger ikke være prest for å vite det. Om et menneske i dine øyne ikke er som det skal være, skal du være forsiktig med å dømme. For, om du dømmer, viser du at du er selvbestaltet. Du dømmer ikke handling, ei heller atferd, men konstitusjon. Da vil du selv bli dømt, som idiot, som full av deg selv, som insensitiv og trådstyrt, uten evne til å sette deg inn i annens situasjon, og godt folk vil selvsagt ikke ha noe som helst med deg å gjøre.

Om et menneske i ditt blikk ikke er godt, bør du jo ikke ha noe som helst med det menneske å gjøre, for ikke å bli innblandet i djevelskapen, og du bør finne deg for god til å være dette mennesket sin likemann.

Det å torturere et menneske for å få et menneske som man ønsker, er selvsagt ren djevelskap. Man trenger ikke være jurist for å vite at så å gjøre er galt. Det i kraft av Kongen å torturere en borger for å få vedkommende snill er selvsagt ren djevelskap. Man trenger ikke være jurist for å vite at det er strengt forbudt.

Om man er, sånn, at man ikke kan la være å ta seg til rette overfor andre mennesker ved ikke å respektere grenser, og ved å utøve vold for å få å få det snilt, det som er rundt en av miljø og påvirkning, så er man selvsagt ren psykopat. Man trenger ikke være psykolog for å vite at så er. Psykopater er djevler.

Og i Psykiatrien satte man seg en gang det mål å skulle få til å behandle psykopater, og få dem friske. På samme måte bestemte Stortinget, en gang, at kriminelle, hva enn de har gjort, har sonet straffen ferdig når den er unnagjort. Og Jesus Kristus er sånn, at om en angrer sin synd, og går til rette med seg selv, og omvender seg, så er Gud nådig, og tilgir. Hva Gud ikke tilgir, er spott av den Hellige Ånd, hva som på Engelsk forbindes med blasfemi. Det er å leke med den som viser kjærlighet, og ved det tilkjennegi at der i kjærligheten ikke er noen kraft. Og, det er å håne kristne symboler og kjennetegn, for der ved å tilkjennegi at tro på Kristus er svakhet.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪