mandag 26. august 2019

Norge er Piken

Jeg er nordmann, sønn av Norge, og samtidig menneskesønn, nysgjerrig på hele verden. Jeg er utfall, ikke herre. Herre i verden er Jesus Kristus. Og jeg rettferdiggjør Vår Herre. På hvilken måte, er kulturene i verden.Norges farger vil, ved ny konstitusjon, endres fra å være rødt, hvitt og blått til å være rødt, grønt og blått, og fargene vil være rimelig ubestandige, i den forstand at de ved barnehånd vil være rødt, grønt, og blått, ganske enkelt, hva vi vil elske, og fargene formelt sett vil være dusere enn hva de er i dag. Norges våpen er løven, og den vil beholdes, om enn der gjørs stylistiske endringer. Løven ble valgt av våre første kristne konger, og er bilde på Jesus Kristus. Ny konstitusjon vil være i kristen ånd, ved at legalitetsprinsippet spikres, og ved at der formuleres en hengivelse til Jesus Kristus som Vår Herre, stadfestet i Bibelen. De elleve bispedømmer beholdes, og Den norske Kirke endrer navn og faller inn under Norsk juridiksjon, og forvaltning, igjen. Norsk overhode gies navn av høvding, og utgår fra Stortinget, som velger vedkommende for en termin på 6 år. Vedkommende beholder sin rang som ener, og høvding, etter terminens slutt, uten å inneha formell makt.

Vi bør som folk beholde væpnet makt, og politi. Væpnet makt gjør det klart for utenforstående at vi ikke gir oss uten kamp, og politi gjør det klart for en hver at norsk Rett er formell. Disse to maktene vil for ettertiden være en, ikke bare ved at de begge faller innunder høvdingens juridiksjon, men ved at Politiet går for å være væpnet makt. Øverst i Politiets organisasjon skal være en General som svarer for Forsvarssjefen, som blir vår øverstkommanderende. Politiet blir organisert i fire distrikter, med identiteter som det sømmer seg, og en hver samhandling distriktene imellom, som ved terror eller organisert kriminalitet, vil være temporær, og beroende på innsamling av data, som deles.

Alminnelig verneplikt beholdes. Mannen i Norge bør vite å ordne seg, og å fatte at det å stå for noe betyr noe. Videre er det av verdi at mannen i Norge blir kjent med folk annet steds fra. Og, det er av verdi at mannen i Norge fatter at der er en myndighet. Videre er verden fortsatt utrygg. Som nasjon bør vi være i stand til å mobilisere.

Piken vil være vårt gjemme og vår identitet, om enn det er Sønnen, altså Jesus Kristus, vi akter. Piken gjør oss kreative og morsomme, og skal opprettholdes i forvaltningen som tanke.

Utdanning skal være Statens anliggende. Vitenskap skal være en side ved det formelle Norge. Utdanningsinstitusjoner bør tillates som drevet av private, men Norge bør se til, at universiteter og høyskoler, for eksempel, er av den Norske stat. Hva vi finner på, eller kommer på, i dette landet, er ikke tilfeldig.

Seksuell lavalder bør være 15 år. Femtenåringer er kjønnsmodne, og femten år gamle jenter har lært å vise ansikt som sexy.

Folk som i den historiske hendelsen vi har vært igjennom, spesielt, er blitt hypnotiserte eller knuste bør bli gitt statlig kunstnerstipend, for den innsats de viste, og for den rolle de hadde.

Det er min forestilling at folk vil bli stadig yngre, inntil de når den alder, hvorved de er bekvemme. Så å gjøre vil ta tid. Og konstitusjonen bør ta høyde for at der i framtiden vil være behov for en ny stifting, uten at der er noe revolusjonært ved det.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:. † .:
ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ☀ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉ ⦿ ·: † :·

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn. ♫♥♪