tirsdag 13. august 2019

Dirigering

Ingen skal kunne dirigeres. I Nürnberg-prosessene etter den Andre Verdenskrig, altså i rettsoppgjøret, ble det slått klart fast. Og sivil ulydighet var utstrakt under den Annen Verdenskrig. Ei heller skal den miste sin anseelse som ikke gjør sin plikt. Presten Knutsen ble fradømt sin stilling. Men han beholdt sin myndighet som prest i den Norske Kirke. Han forble, altså, å være embetsmann. Og, i Forsvaret er det sånn, at en befalingsmann ikke kan degraderes. Han kan heller ikke frataes sin rang, for menig å bli. En befalingsmann kan bare miste sin rang ved en rettslig avgjørelse, altså ved dom. Ei heller ved dom kan han degraderes. Og, i Stortinget er det sånn at en hver kan hevde og foreslå hva det skal være fra Stortingets talerstol, uten at vedkommende kan påtales. Hva en mann er, og hvordan han vedkommer seg til ting, er for Staten uvedkommende. En borger borger. Og ingen kan tvinges til å være snille.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar