lørdag 10. august 2019

Dødsstraff

Det er utålelig hva som kan påføres av smerte ved disse chipsene som kan settes inn i kroppen. Og, det er jo umulig komme unna, som fange, eller som hypnotisert. Mennesker som påfører andre individer sånn smerte er så onde, og så fullstendig fortapte, at dødsstraff er eneste botemiddel. Vi snakker om mennesker som identifiserer seg med dyr, og som nyter synet av lidelse. Vi snakker om "retarded", altså tilbakestående i betydning tilbakegjorte, til de grader at disse ikke evner å sanse hva som er løst, men krever struktur som er låst, og som, i kraft av den funksjonsdyktighet et menneske har, som legeme, er i stand til å ødelegge kulturer. Et kryp, som går langs bakken, vil jo ikke oppleve at noe er i endring. Og, et giftkryp vil eliminere hva det ikke kan kontrollere, som plassert i sinnet. Dødsstraff vil ha to funksjoner. En er den at samfunnet blir kvitt en kime til vondt. Den andre er å se til at angjeldende individ ikke havner i den situasjon av individet fatter hva det har gjort. Eksekusjon bør etter mitt skjønn skje ved skyting, som jeg anser for å være mest humant.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar