tirsdag 13. august 2019

DAB

Vi snakker jo om det å "dabbe" omkring på Norsk, men ordet dab er egentlig Engelsk, og betyr "slå lett eller bløtt; daske; puffe; dynke, væte; stryke lett over; lett slag, klapp; pikking; skvett, stenk; våt klut eller fille. Og også; kløpper, mester". Der er også en fisk som på Engelsk kalles dab, nemlig den vi på Norsk og Dansk kaller ising. Jeg tror denne fisken, kalt dab på Engelsk, på Norsk og på Dansk har fått navnet ising fordi "årene fryser til is".

Og vi har altså hatt en type energi som kalles DAB, og som radio i Norge har vært kringkastet ved, en stund, og jeg tror at når en får lagt inn sånne chips i kroppen, så er det en tilsvarende energi som gjør at en til og fra denne chipsen kan sende og motta signaler. Jeg tenker meg at denne energien er ulik den energi som tradisjonell strøm er. Elektrisitet er grei å forholde seg til. Der er en pluss og en minus, og der er jording, eventuelt. Hva som er med denne DAB energien, mener jeg, er at der er to sider, og at den ene siden av den andre får beskjed, så å si, slik at en kan snakke om de to sidene som makt og måte.

Jeg tror ordet dab kan avledes av Latin som "diem ăbactus (eller ăbacus) bāca (bācca)". Ordet abdīcātio betyr "tragedie".

Hva jeg mener om strøm, er at elektroner ikke kan flyte fritt, uten å ha noe å holde seg til, altså jord. Der må etter mitt skjønn være en magnetisme i bildet. Om en elektrisk ledning er jordet, så vil strømmen, ved en kortslutning, øyeblikkelig avledes og gå til jord, og jord, i denne forstand, er faktisk jorden. En elektrisk ledning som ikke er jordet vil også utlade, det vil si, gå til jorden, men avstanden til jorden er lenger, slik at der først vil være et støt. Så enkelt tenker jeg meg at det er. En sånn type DAB energi må også være relatert til jord, tenker jeg meg. Slik, at om en tok i metall som gikk til jord mens en ble utsatt for denne type stråling, så ville energien kortsluttes. I det fall er det vel bare å skifte sikring i det apparatet som gir energien. Og, det er ikke så lett å finne noe som er jordet inne, i våre dager. Komfyren var i sin tid jordet, og det går også i dag en jordet ledning inn til den. Men nå har den plater på utsiden, og døra til komfyren er på min komfyr av glass. Sikringsskapet pleide å være jordet. Hvordan det er er dag, vet jeg ikke.

Hva jeg tenker, og ber Vår Herre om, er at jorden stopper opp med å gi spenning til denne energien som får blodet i årene til å fryse til is.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar