fredag 4. januar 2019

Det juridiske perspektiv

I henhold til Grunnlovens første paragraf er der fri religionsutøvelse i landet. Det betyr at ingen skal kunne forfølges på bakgrunn av sin tro eller overbevisning. Dette er selve fundamentet i Grunnloven hva gjelder legalitetsprinsippet, som er det prinsipp, at en hver fengsling og dom må være juridisk fundert.

I Grunnloven er der også en bestemmelse om at ingen må gies stilling eller stand uavhengig av et embete. Denne bestemmelsen sikrer likhet for loven, og den sikrer landet mot utøvelse av vilkårlig makt og motsatt, mot utestengning av individer.

Det å bryte med disse bestemmelsene er å begå landssvik. Det er å undergrave lov og orden.

Om ett menneske unntas fra loven, oppheves loven. Det er så, fordi det er vilkårlig hvem som utelates.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar