lørdag 26. januar 2019

Det blir bedre etter hvert

De som kommer etter er opphavet overlegent. De som går foran, altså opphavet, altså fedrene, altså førstemenn, vil være opptatte av å nedfelle, og stifte. De som kommer etter vil ha nøkkelen, slik Maria har nøkkelen til Faderens hjerte, jevnfør Maria Nøkleblom, og de vil, for eksempel, tenke "Er det sånn. Da kan jeg ..." Så, det blir bedre etter hvert. Og sånn er det for den onde, også. Satans barn er overlegne Satan som far. Ti ganger verre, antydet Jesus Kristus.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar