mandag 24. desember 2018

Hva er man

Godt og ondt lever ikke fredfylt side om side. Der er ingen vedvarende strid mellom det gode og det onde i verden. I en kristen nasjon er de onde kriminelle. Gud er en, ikke to, og Kristus er selvsagt ikke i strid med seg selv. En kristen er ikke i strid med seg selv. For at hvitt og svart skal kunne eksistere ved siden av hverandre, og ikke bli grått, må dette hvite og dette svarte gjøres til noe bestemt, noe, og når så gjøres, etableres et tredje, som behersker og kontrollerer motsetningen. Dette tredje vil gjøre så på en måte, og derved etableres et fjerde, som har syn på saken. Dette er barnelærdom. Og om en er så stupid at en ikke fatter dette elementære, bør en miste all myndighet.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar