mandag 3. september 2018

Vitenskapelighet

Jeg mener det ikke trenger å være så komplisert, alltid. Når en tenker på noe, kan en for eksempel ganske enkelt kalle det autogen trening. Og så kan en lage noen kriterier for sånn autogen trening, slik at en vet hva en har å forholde seg til når en skal tenke på noe. Og så kan en lage noen regler for hva som er god autogen trening. En kan for eksempel formulere en teori som bunner i den påstand at det å bedrive autogen trening i sengen ikke er bra. For der skal man sove. Og ikke fikle med seg selv. Og så kan man håpe på at noen vil bekrefte teorien ved empiriske undersøkelser. Gjør man det, ville det å tenke på noe vel ikke være så vanskelig.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar