onsdag 5. september 2018

Ferdig med det

Hva skal vi kalle dem? Treffsteder på internett? Jeg er på mange, og de største, mener jeg. Og det er helt imponerende hva disse menneskene har fått til. Internett er ubegripelig, nesten, og noen prøver å slå mynt på det ved å snakke om "det mørke nettet", som om der var var noe sånt, og det er ubegripelig at det er plass til så mye data på disse datamaskinene og på serverne, og det er ubegripelig at det går så fort, og at det blir så fint, og at det er menneskeskapt. La oss tenke den tanken at Google var de eneste som gjorde det de gjør. Google+, for eksempel. De ville blitt betraktet som overmennesker, de oppfinnerne og de kunstnerne som sto bak det. Men nå er det sånn at der jo er mange tilsvarende tjenester, laget av forskjellige folk, helt sikkert ulikt utdannet, med ulike fokus og preferanser og ting de vil la fungere. Sånn at det er altså en kunnskap det er snakk om, Gud gitt, selvsagt, opparbeidet over tid, som det bare krever logisk sans, hukommelse, og læringsevne for å tilegne seg. Og helt sikkert er det mulig å gå inn i et slags form for driv når en sitter og ved kommandoer styrer en pågående virksomhet på en skjerm. Sånt driv kan en komme inn i ved å kjøre bil, også. Og fly, tenker jeg. Og det er fantastisk hva mennesket er i stand til. Men altså, det er ferdighet.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar