fredag 3. august 2018

Hva jeg har bedt om

Jeg vet ingen ting om radio og telefoni, og den type ting. Likevel vet jeg at FM var et bånd i det ikke sansbare, og det betyr at der er andre bånd i det ikke sansbare som det kunne sendes signaler i. I Forsvaret hadde vi radioer, noen med lang rekkevidde, og disse radioene måtte ha samme frekvens for at de skulle nå hverandre. Og vi fikk jo ikke inn NRK med dem, uten videre. Kanskje går det an.

Mobiltelefoni, mener jeg, er også radiosignaler. Det er underlig at det er mulig å lage så mange identiteter som telefonnummere er, og det er underlig at det går an å konvertere signaler løpende i ledninger til signaler løpende i lufta, men jeg mener bestemt at telefoni er signaler.

DAB må være noe annet. Og jeg tenker meg at om DAB ikke er signaler, så må DAB være en form for energi. Og om så, er denne energien manipulerbar i den forstand at styrken kan reguleres. Radiosignaler, til forskjell, kan ikke reguleres, vel. En mer effektiv antenne vil gi større signalstyrke, og dermed lengre rekkevidde, men det har med tydelighet å gjøre. Energi, til forskjell, må være som strømmen i elektriske ledninger. Intensiteten kan bli eksplosiv. Og, om styrken kan reguleres slik, må der være to motpoler som skaper energien i omgang med hverandre. Og jo tydeligere forskjellen er mellom disse to polene, jo større mengder energi slipper ut.

Jeg tenker meg at det som når innretningene i tennene mine må være energi, og ikke signaler. Om disse innretningene skulle være styrte ved signaler, måtte der jo være antenner, og en viss størrelse på faenskapet. Radiobølger kan, etter mitt skjønn, ikke rettes. Og for å bli kvitt den uutholdelige smerten, ba jeg Kristus oppheve ulikheten mellom disse to polene det er snakk om. Da vil selvsagt energien bli borte. Og DAB radioen bli død. Der er i verden imidlertid to måter å lage motsetninger på, som jeg har anskueliggjort ved den modellen som nå bare er presentert på engelsk, og som jeg har kalt «The Prime Idea». Og jeg tenker meg at det som når tennene mine er den andre måten enn hva DAB radioen er. Og det betyr at om Kristus opphever alle motsetninger, som illustrert ved den nevnte modellen, så er det ikke lenger mulig å nå brikker i tenner utenfra. Den faren er definitivt borte, da. Og Satan har mistet all makt. For, Satan vil altså stille seg i veien, og kontrollere motsetninger.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar