fredag 3. august 2018

Det å lyde øvrigheten

I dag er bibelordet i Nettbibelen som følger:

"Dere skal for Herrens skyld underordne dere enhver myndighet blant menneskene, enten det er keiseren, den øverste, 14 eller landshøvdingene som han har utsendt; de skal straffe dem som gjør det onde, og rose dem som gjør det gode. 15 For det er Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og tankeløse mennesker. 16 Dere er frie. Bruk bare ikke friheten som påskudd til å gjøre det onde, men til å tjene Gud. 17 Vis alle ære, elsk søskenfellesskapet, frykt Gud, gi keiseren ære!"
Sitatet er fra 1 Pet 2,13-17

Ved å lyde stemmen i det kollektive, det vi si i det som er oss som folk, vil vi normalt være skyldfrie. Normalt er det lover vi lyder. Lovene forordner hvordan ting skal gjøres, og de angir hva som ikke tillates. Og holder vi oss innenfor loven er vi skyldfrie hva gjelder livets vanlige gjøremål. Hva eneste er som ikke er regulert i lov er ordrer i krig. Imidlertid er krigshandlinger regulert ved lov, verneplikt er regulert ved lov, og kravet til å lyde ordre er regulert ved lov. Og de fleste nasjoner har ratifisert konvensjoner hva gjelder lovlige krigsmidler, lovlige angrepsmål, og lovlig håndtering av krigsfanger. Det er altså lov det går på. Og de folkerettslige konvensjoner regulerer både krigshandlinger ved øyeblikkelige overfall (Haag-konvensjonen), og ved erklært krigstilstand (Genevekonvensjonene).

En konge eller president kan ikke beordre noen til å gjøre noe moralsk med mindre det er regulert i lov. Det er selvsagt at så er. Regjeringen kan ikke styre vilkårlig.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar