mandag 2. juli 2018

Om penger

Det er helt meningsløst at unge voksne ikke skal kunne få seg egne boliger. Boligprisene i dag er så at det er umulig. Unge enslige voksne skal kunne få seg egne hjem. Så, enten må boligprisene reguleres, eller det må etableres på nytt, boligsammenslutninger med lave priser på boligene, slik etableringene av TOBB og OBOS gjorde det mulig for folk flest å få seg bolig for ikke lenge siden.

Økonomi skal ikke være, og kan ikke være, hva som utløser kreativitet. Dermed er det gitt at planøkonomi ei heller skal være styrende. Men en viss bestemt hånd over galskapen må det være, og i dag er lønninger slik, for noen, at de legger til rette for strid og for en påvirkning av styrende organer som ikke er bra. Der må skilles mellom personlig økonomi og samfunnsevne, og det må settes klart tak på hvor høy personlig inntekt kan være.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar