mandag 11. juni 2018

Noen gir meg dette å tenke på - legalitetsprinsippet

Om det i Stortinget formuleres lover omhandlende en enkelt person, og Kongen vedtar disse lovene, er denne personen nasjonens herre. Vedkommende står over Kongen ved hensyn å være. Nasjonen kan ikke, ved sine lover, være jævlig, slik at lovens forsett må være ivaretagelse og fremming av denne personen. Om denne personen utsettes for mishandling, vil mishandlingen være i strid med loven, gitt ved lovens bokstav, eller lovens forarbeider. En kan ikke dømmes for brudd på hensikt med lov, men da denne personen er nasjonens herre, er mishandling av denne personen landssvik, i strid med bestemmelsene i Grunnloven og i materiell lov om å ivareta rikets sikkerhet.

Om, imidlertid, hensikten med loven er å være jævlig, er denne personen gjort lovløs, og en hver behandling av denne personen i kraft av Grunnloven eller av materiell lov er rettsstridig. Om ikke, taler Kongen med to tunger. Og da slik behandling er demonstrert mulig, altså, at loven ikke er lik for alle, er Kongen i realiteten en tyrann, og nasjonen er ikke en rettsstat. I en nasjon som ikke er en rettsstat er det makta som rår.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar