tirsdag 5. juni 2018

Marx og moral

Om vi nytter Karl Marx sin lære om merverdi som referanse, så vil Satan, når Satan utnytter et menneske, se til at der skapes høyere verdi. Utgangspunktet er at Satan har kontroll, i betydning opphavsrett, på produksjonsmidlene og produksjonsforholdene. Dermed blir arbeideren en tjener, som ikke kan føle noe for arbeidet sitt. Det kalles fremmedgjøring. Så gir Satan arbeideren er blankt papir. Og tjeneren får i oppdrag å lage kunst. La oss si at det tar tre timer å omdanne det blanke papiret til kunst. Det blanke papiret koster penger. Arbeidsstedet koster penger å drive. Og tjeneren får kanskje lønn for de tre timene. Om vi trekker disse kostnadene fra hva kunstverket blir solgt for, får vi merverdien av varen. Og merverdien er tjeneren uvedkommende, ikke sant, fordi det er Satan som har opplegget. Det er ikke så bra, mente Marx. Marx mente at det er litt synd at Satan er så økonomisk orientert. Han mente det var ugreit.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar