torsdag 28. juni 2018

En må ha det i seg

Jesus sa altså at de Ti Bud kunne sammenfattes i de to ord om at en skal elske Gud av hele sitt hjerte, av hele sitt sinn, og av all sin makt, og dernest at en skal elske sin neste som seg selv. Disse to sammenslutningene er ikke i strid med hverandre. Loven er ett, og bryter en ett bud, bryter en hele Loven, slo profetene fast. Og Gud elsker mennesket. Hva som er å si til dette, er at profetene refset folk for å gjøre offer når de ofret. Og det tør være opplagt, at den som ikke er kjær når han elsker sin neste, men som utøver en tenkt kjærlighet, ikke er av Gud. Men de Ti Bud er irettesettende. Og oppdragende. Den som lever i kraft av Loven vil få livet ved det, sa Moses. Altså, når en elsker Gud så er en guddommelig når en elsker sin neste. Objektivt sett. Og når en føler at en ikke får det til, så er en nærmere Gud enn om en er fornøyd med seg selv. Det å smykke seg med at en er en elendig som prøver etter fattig evne er imidlertid dumt.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar