onsdag 20. juni 2018

Bønder

Jeg mener det er uheldig at bønder leverer korn, kjøtt og melk. Jeg erkjenner selvsagt at ordningen med husmenn, som en gang var, ikke var bra i mange tilfeller, men bøndene bygget Norge. Den sosiale posisjonen som bøndene en gang hadde i bygdene er i dag helt borte. Og de er blitt produsenter av livsnødvendigheter. Jeg mener bøndene skal få bedre betalte, jeg mener at det skal stilles strengere krav til dyrehold, jeg mener vi skal se opp til bønder, at ungene på barneskolen skal bli glade i bønder, at bønder på byen skal bli møtt med respekt, og at gårdsnavn skal bli merkevare. Og jeg mener, faktisk, at ordningen med odel ikke var så dum. Jeg mener sønnen er den som bærer ættens kjærlighet.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar