søndag 13. mai 2018

Satan og kjærlighetens beskyttelse

Ett av de Ti Bud er at en ikke skal drepe (2 Mosebok 20:23). Det er det sjette bud, i mitt hode. Likevel har vi historien om hva som skjedde etter at Moses første gang kom ned fra fjellet med de Ti Ord (2. Mosebok 32:27ff). Israels barn hadde laget en gullkalv de tilba i stedet for Gud, som er rettferdigheten som til å strekke seg mot, og som en er rettferdig ved å strekke seg mot, og ved det hadde de redusert Gud til krav om en måte å være på. Moses ble rasende, og påla de som var ham tro å drepe Satan. Omkring tre tusen mann falt av folket. Der er altså intet hinder ved de Ti Bud å eliminere Satan. Satan kan ikke påberope seg de Ti Buds beskyttelse, i det Satan selv har brutt de Ti Bud.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar