tirsdag 1. mai 2018

Opprørsk ungdom

Vi bør ha det i oss, litt ungdomsopprør. En definert protest mot å bli til i kraft av omstendighetene alene, ved å gjøre seg litt kostbar, og ikke være forutbestemt. Engelskmennene har et eget ord for det. De kaller det «juvenile delinquency», og ved å begrepsfeste det, har de skilt fenomenet fra det barnslige umiddelbare opprøret betinget av følelser som ikke blir oppfylte.

Det er litt morsomt å tenke på at dette ungdommelige opprøret vil arte seg litt forskjellig avhengighet av hvor vi er i verden. En kongelig, som lever i luksus og med alt på stell, vil vel være litt uryddig, egentlig. Og en slave, som lever i den ytterste fattigdom uten noen slags stolthet å erfare, vil vel lage noe fint. Gud har ordnet livet slik at vi ønsker å komme løs fra det verdslige. Og den spore som det ungdommelige opprør er, har Kristus gitt som veien, sannheten og livet.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar