lørdag 19. mai 2018

En oppgave for psykiatere

Et barn som nettopp har lært seg å gå, og som leier mor ute, og som vokser opp i byen, vil kanskje lære at veien er et fortau med biler på den ene siden og hus på den andre. Og et barn som vokser opp i en drabantby vil kanskje lære at veien er en gangsti, med enten hus eller natur på sidene. Og et barn som vokser opp på landet vil kanskje lære at veien går i naturen, og er laget av bestefar og heter egentlig far. Psykiaterne vil kanskje mene noe om dette har noe å si for psyken til barnet? Og i forlengelsen av det, hva man skal mene om vitenskaper som ikke er psykiatri?

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar