lørdag 5. mai 2018

Dannelse

Et sted i Mosebøkene er der en formaning om ikke å ekte to søstre, altså jenter med med samme foreldre. Jeg har ikke innsett det før nå, men hva som ligger til grunn er selvsagt at de to da vil opprettholde ånden i sitt barndomshjem.

Jacob, som ble Israel, ektet to søstre, nemlig Rachel og Lea, og han ektet også tjenestekvinnene deres, nemlig Bilhah og Zilpah, fra samme hjem. Deres barndomshjem var barndomshjemmet til mor til Israel, nemlig Rebecca, da Laban, som var deres far, var bror til Rebecca. Her synes likevel, eller altså, å være et problem. Jødene vil formodentligvis gi meg rett i at det ikke trenger å være det. Mors forestillinger om hva som lønner seg er retningsgivende for barnet. Likevel er det ikke mors ledelse som skaper mannen. Det er Gud.

Og det artige er, at om jøden gir meg rett i det, så må han erkjenne at en ikke blir rettferdig i kraft av Loven. Israel var det folkeferd Gud så seg ut. Og Loven er enestående. Der var imidlertid andre folkeferd.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar