søndag 22. april 2018

Til Hennes Majestet Dronning Ingrid Alexandra

I dag, Deres Majestet, har jeg forsket i naturvitenskap. Jeg har tatt for meg måsene, som viste seg for meg da jeg gikk hjem etter å ha spist middag ute, og jeg har foretatt en atferdsanalyse av måsen. Det viste seg at de fløy omkring helt uten mål og mening, og at de bare skrek. Ved en umiddelbar iaktagelse ville man vel konkludere med at måsen er gal. Imidlertid har jeg såvidt inngående kjennskap til måsen at jeg vet at den på denne tiden legger egg. Og det er selvsagt derfor den er så forvirret. Egg er en rar ting. På et tidspunkt vil eggene klekkes, og ut kommer små måsunger som enten flyr sin vei, eller som detter ned til katten. Og en god stund er måsungene i en slags grå farge, og så blir de nesten helt hvite. Det er nok ikke fordi de tenker på katten, som en umiddelbar vurdering vel ville tilsi, men det er fordi de begynner å tenke på å få barn. Hva som understøtter denne tese er at med en gang måsene legger egg, opptrer de ikke lenger som sinnssyke, men de stuper etter en og jager en vekk fra reiret. Den hvite fargen viser at noe er dyrt og hellig for måsen. Og stupene måsene gjør mot den som forstyrrer er hellig vrede.

Altså er det noe med måsene og barn, etter at de begynner å tenke på barn. Det har jeg nå klekket ut.

Min hypotese er at måsene selv er barnslige, og at det er derfor de blir så sinte. For, de detter jo ikke ned når de først har tatt til vingene. Og de er spesielt barnslige, fordi de har helt gule nebb.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar