onsdag 11. april 2018

Skjebne

Menn og kvinner var ikke så ulike, egentlig. Menn har utovertiss, og jenter har innovertiss, og det betyr at kvinnen følte for unnfangelse, der menn følte for å befrukte. Det er artig å tenke på kvinnens kropp, med to bryster og vagina i en slags trekant. Det er likevel ikke utseendet som bestemmer våre drifter. Det er hjertet.

Dette å tilegne seg andre mennesker er et behov som ikke er sykt, men er et behov som et menneske må forholde seg til. Mannen vil stikke ut, og kvinnen vil omsluke. Alle behov er egoistiske, men dette er et behov som, når utøvd, gjør mennesket til et vesen seg selv nok. Et sunt menneske vil si: Dette er ikke meg, og gå til Kristus og si, Led meg ikke inn i fristelse, eller Fri meg fra det onde. Og dette behovet vil opphøre å være overmannende.

Kjærligheten er ikke overmannende. Kjærligheten gjør bare godt, som Paulus har formulert det. Kjærligheten er imidlertid opphissende. Det er opphissende å erfare at en kan tenne et annet menneske. Og det er opphissende å tenke seg at en kan gjøre det. Det er opphissende å tenke seg og å oppleve at et motsatt kjønn har det godt ved elskoven. Og Kristus ærer kjærligheten ved realiseringen av forspillets under.

Etter Adam er vi to ætter i verden. Disse to ættene er uavhengige av de ættene vi er av i kraft av våre forfedre. Der var stammer i det gamle Israels historie som syntes forutbestemt til å bli på en spesiell måte. Lots ætt er et eksempel. Der var, imidlertid, moabitter og ammonitter i Israel, som mødre. Og Uria, han som opprinnelig var ektemannen til Batseba, som David forførte, var hetitt. Hetittene var ett av de folkeslagene som opprinnelig levde i Kanaan, og individene der var født i hor, alle sammen. De var altså bastarder. Likevel ble Uria en jøde. Ætten, sånn sett, er tilhørighet i Gud om en selv er Kristi. Og kvinnen vil, etter å ha blitt ektet, ha tilhørighet i den ætt som ektet henne. Men der er altså to ætter i verden, uavhengig av fedrene. Og det slangens ætt. Og det er kvinnens ætt. Og slangens ætt vil voldta, ved å sette seg over andre. Og kvinnens ætt er av Gud.

Oppfordringen fra Jesus til å vise kjærlighet er gitt, spesielt, i Matteus 25, i historien om tjenerne som fikk noe gull å ta vare på mens deres herre var på reise.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar