torsdag 8. mars 2018

Viten

«... Slik blir det arbeidet som er legemliggjort i vareverdien, ikke bare negativt framstilt, som arbeid abstrahert fra alle konkrete former og nyttige egenskaper til de virkelige arbeidene. Dets egen positive natur kommer klart og tydelig fram. Og det er at det er reduksjonen av alle virkelige arbeider til deres felles karakter av menneskelig arbeid, til forbruket av menneskelig arbeidskraft.»

Hvem har skrevet dette?

Selv husker jeg ikke så mye. Jeg har lest «A brief history of the western world» av Greer og Lewis, og jeg har lest noen bøker av Grindberg, men verdenshistorie må jeg slå opp.

Jeg har imidlertid lest, litt. Av de mest innflytelsesrike klassikerne har jeg lest hele verk av (nevnt i tilfeldig rekkefølge): Arndt, Nietszhe, Luther, Augustin, Montaigne, Erasmus, Kierkegaard, Machiavelli, Marx, Dante, Andenæs, Freud og Jung. Noen har jeg lest flere verk av. Jeg har lest hele verk av Homer, Vergil, Platon og Aristoteles. Av de mest innflytelsesrike forfattere kan jeg nevne Falkberget, Undset, Shakespeare, Kielland, Vesaas, Sasson, Ibsen, Goethe, Hamsun, Pasternak, Tolstoj, Dostojevskij, Hemingway, Golding, Miller, Orwell og Cervantes. Jeg har lest litt i Snorre, og jeg har lest Draumkvedet. Og jeg har lest sosiologi. Jeg leste de hele bøkene der bare utdrag var på pensum, så jeg har lest hele Gadamers Hermeneutikk. Utdrag fra den var forresten pensum på Idehistorie. Der leste jeg også Voltaire og Rousseau, kommer jeg på. Og Hegel, Locke og Descartes. Det er faktisk litt. Jeg har jo også lest litt dikt. Og andre romaner. Garps bok, og Catch 22. Og Broen over Kwai. Og Englandsfarere. Og jeg har lest Koranen. Og jeg har lest Bibelen, flere ganger. Koranen vet jeg ikke om jeg har lest originalen. Den kan ha blitt byttet ut.

Coelho nevner jeg ikke.

Poenget mitt er to. Ett er at jeg vet hva jeg har i bagasjen. Det andre er at der i vår tid er sånt veldig fokus på det moderne. Det er helt sikkert, at om en er engstelig når en går bakover i historien, så glir en av veien.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar