lørdag 17. mars 2018

Vi skal være snille med hverandre

Jeg har sett en artikkel på internett der en utenlandsk tjenestemann, jeg husker ikke hvor, påsto at det ved den store militærøvelsen til Russland i 2017 ble simulert et angrep på Europa. Påstanden er så dum at en må reagere. Russland mangler alle de kulturelle og militære forutsetninger som gjorde at Tyskland kunne legge Europa under seg. Tanken på at en russer skal ville styre en tysker eller belgier er latterlig. Hva som ikke er latterlig, er at det i VG ble hevdet at øvelsen var på omkring 100.000 soldater, mens de i Russland hevdet at den var på 13.000 soldater (se her).

Hva som gir meg bekymring, er storøvelsen til NATO i Norge til høsten. Den ser ut til å bli dobbelt så stor som Stortinget tenkte seg da de inviterte NATO til å holde øvelsen i Norge (se her), og er angitt til å bli på omkring «50.000 soldater, flere tusen kjøretøy, 150 fly og nesten 100 skip» (se her). Det er en betydelig styrke. Styrken som angrep Normandie, som var en befestet kyststripe, var på 150.000 mann, sett bort fra 24.000 fallskjermsoldater som ble satt inn først. Det er, rundt regnet, 30.000 mann på hver av de fem brohodene.

Russland har, som nasjon, rett til fritt utsyn. Og i Norge har vi, ved basepolitikken og ved militærøvelser, ikke ønsket å irritere russerne. Vi er altså ikke der at vi har så mye å skryte av.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar