tirsdag 27. mars 2018

Mitt syn på integrering

Jeg mener vi i Norge må få til en integrering der innflyttere, flyktninger og tilreisende, lærer seg språket, fort, og får anledning til å bli kjent med høydepunkter i historien, kulturelt sett. Første generasjon innflyttere vil alltid være på spranget, som forfedre. Andre generasjon bør være nordmenn.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar