lørdag 10. mars 2018

Marx i tre punkter

KARL MARX mente:

  1. Ved hva han kaller den "opprinnelige akkumulasjon" skilles arbeideren (produsent) i fra produksjonsmidlene. (En side ved fremmedgjøring.) Dette er det viktigste sosiale forhold for kapitalen.
  2. Hva han kaller "den relative overbefolkning", som dermed skapes, er eksistensvilkåret for den kapitalistiske produksjonsmåten.
  3. Verdibegrepet er ødeleggende. Varens verdifastsettelse anonymiserer arbeideren og fratar arbeideren kvalitet som produsent. Ved at arbeidet blir kald vare blir kapitalisten, som lar arbeidskraften utnytte, herre og rik. Han har kontroll på produksjonsmidlene.

Marx vil tydeligvis ha integrering i navnet, ikke i gavnet.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar