fredag 9. mars 2018

Harald Stokkeland

La meg gi litt ære til en annen mann. Harald Stokkeland. Han var den som ledet og fulgte opp stipendiatene i STILO da jeg var knyttet til stipendiatordningen. Han var, og er, forhåpentligvis, et geni. Borti alle staurer og vegger kreativ, svært belest, oppfinnsom og glad i mennesker. Og han var en leder. Han laget en modell, en gang, som han kalte KVAE modellen, og den modellen var inspirasjonen min da jeg laget SAMKVEM modellen, som jeg viste Harald. KVAE står for Kunnskap - Verdier - Atferd - Emosjoner. SAMKVEM modellen har perspektiv, hva KVAE modellen ikke har. Harald viste meg hvordan en lager akronymer, han viste meg verdien av illustrasjoner, han viste meg hva en kan oppnå ved å være jovial, og han var en pådriver uten like. Jeg mener det må ha vært hans påfunn at alle stipendiatene en gang fikk utlevert en liten svensk, gul bok, skrevet av Roy Andersson, som heter "Vår tids rädsla för allvar". Svært givende lesning. Vekker.

Harald skrev et dikt til hver av stipendiatene da vi sluttet i 1995. Jeg tillater meg å gjengi diktet jeg fikk her:

A
Anders

en annerledes
officer and Gentle Man:
Higher than the mountain,
deeper, much deeper than the sea
sprenger han grensene for sitt triangel -
som blir til et kvadrat, et pentagon, en sex-cunt,
seven heaven og ved uendeligheten i octopussy ser
han sin egen endelighet og begynner vandringen tilbake

til det enklere
fordi han vet
nå at han må
ha samkvem
med de som
er kortere og
grunnere enn
Sub-Moosen

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar