tirsdag 6. februar 2018

Til Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra

Fridtjof Nansen skrev nok limericks. For, da han etter unionsoppløsningen virket i England, kom han nok i kontakt med irlendere, og da han ikke skjønte hva de sa, tok han nok toget til Irland for å undersøke saken, og da ble han presentert for limericket. Limericket under har jeg sannsynligvis funnet i en gammel amerikakoffert jeg har fra mine besteforeldre, og bestefar har sikkert fått diktet å lese på skolen, og så skrev han det av, og så la han diktet i amerikakofferten for at det ikke skulle bli tatt av havet. Limericket handler om trikken. Trikken i Oslo kom i 1875. Da var Nansen 14 år gammel. Hennes Kongelige Høyhet vil helt sikkert være enig med meg i at den nok satte spor i Nansens sinn.

IVARETAGELSE

En frøken fra Oslo var billig.
Til trikken å ta var hun villig.
Hun mente som så
at Gud passet på,
ble hun satt på sporet, adskillig.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar