mandag 12. februar 2018

Til Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra

Jeg tenker at jeg er en fantastisk vitenskapsmann. For eksempel vet jeg at rett før 1905, levde det en prestedatter i Sverige som nordmenn ble helt betatte av. Lina Sandell. Hun skrev en mengde praktfulle salmetekster. Og tekstene fikk toner av fantastiske tonemakere. Blott en dag, for eksempel. Kulturell påvirkning. Likestilling.

Med dette har jeg vel allerede vist at jeg er en fantastisk vitenskapsmann. Men jeg vet mere. Da Lina Sandell skrev "Blott en dag", var en linje i teksten slik: "Han som bär for mig ett Moders hjärta." Hun refererte til Gud. I Sverige fikk hun motbør på grunn av det, og hun ble vel nødt til å endre teksten til "Han som bär for mig ett Faders hjärta." Carola har laget et fantastisk album med sangene til Lina Sandell. Der synger hun "Moders hjärta", og ikke "Faders hjärta", og i coveret til CD'en gjør hun rede for hvordan det har seg. Også i den norske oversettelsen til Trygve Bjerkrheim fra 1951 heter det "faderhjerte". Spørsmålet er om der var oversettelser før det hvor det het "moderhjerte", eller om nordmenn var kjente med originalteksten, hvor det heter "Moders hjärta". Min hypotese er at det har betydning for hva som skjedde i 1905. Vekkelse av nasjonalånd.

Faktisk kan nordmenn ha blitt så forbannet over at Lina Sandell måtte endre på teksten at de besluttet å bryte med svenskene, gitt hva svenskene viste seg å være redde for.

Poenget mitt med denne lille erklæringen er å tilkjennegi at åndsvitenskapen ikke er lagt død.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar