fredag 2. februar 2018

Dette går ikke upåaktet hen

I henhold til Psykisk helsevernloven, både den som er, og den som var før den, kan tvungen medikamentell behandling nyttes om pasienten er til fare for seg selv eller andre, eller om slik behandling ansees for å være livsnødvendig. Det framgår ikke av loven at slik behandling skal nyttes, men at den kan nyttes.

I forskriften som regulerer tvungen behandling er det en bestemmelse om at den som er akutt sinssyk, ikke skal utsettes for tvungen medikamentell behandling.

Behandlingen jeg i tjue år har vært utsatt for er klart i strid med både lov og forskrift. Man har visst hvilken situasjon jeg står i, og man har erfart at jeg raskt er kommet til hektene ved innleggelser, og likevel er jeg i tjue år blitt tvangsbehandlet med kraftige doser invalidiserende medikamenter. Det er klart straffbart.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar