torsdag 11. januar 2018

Praksis i Psykiatrien

Praksis i Psykiatrien nå er at faglig ansvarlig søker Kontrollkommisjonen om å få behandle pasienten som vedkommende ønsker. Og institusjoner og avdelinger får rutiner godkjente av Kontrollkommisjonen i det reglementene nedfelles. Tenk dere hva det betyr med hensyn til den faglig ansvarliges holdning. Og tenk dere hvor avviklet Kontrollkommisjonen blir som kontrollorgan.

En embetsmann, enn si en tjenestemann i Staten, skal ikke søke kontrollorganet om å få behandle noen som vedkommende vil. Vedkommende skal orientere kontrollorganet om det vedtak vedkommende gjør.

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar